DataPolarna i Skellefteå AB

Södra i Mönsterås väljer GPS Timber

- För tillfället håller vi på att starta införande av ett pilotprojekt med GPS Timber Pulp hos Södra Cell i Mönsterås, berättar Lennart Landström, försäljningsansvarig för GPS Timber.

Införandet kommer att vara klart om ungefär en månad och därefter kommer de att ta en utvärdering om införande i full drift senare. Anläggningen är ett kombinat där pappersbruk och sågverk körs parallellt. På sikt finns det därigenom möjlighet att synka logistikarbetet på båda anläggningarna med varandra, med hjälp av GPS Timber.

- Man har varit på studiebesök hos Stora Enso i Skutskär och blev mycket nöjda med hur GPS Timber fungerar för dem. Man ser stora samordningsvinster med att kunna samarbeta med maskiner i både pappersbruken och sågverken. Eftersom man planerar en ordentlig utökning av produktionen kommer vårt system in som ett viktigt led i detta arbete. Och förhoppningsvis kan vi se GPS Timber på fler av deras och andras kombinat i framtiden, avslutar Lennart Landström.

Här kan du läsa mer om GPS Timber

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev