DataPolarna i Skellefteå AB

SIPlan - produktionsplanering

SIPlan (SawInfo Plan) erbjuder komplett planering från enskilda produktionsorder till budget. I SIPlan kan alla produktionssteg för sågverk och träförädling planeras från inkommande timmer till hyvling, målning etc.

SIPlan är från början designat för att hantera ett divergerande flöde där fler produkter skapas längs produktionskedjan. Divergerande produktion i flera steg är något som är väldigt specifikt för branschen och som de flesta planeringssystem inte hanterar på ett bra sätt.

Den dagliga planeringen sker i ett ganttschema där planeraren enkelt och intuitivt ser ev. brister och problem i sin planering.

Nyckelfunktioner

Gantt
Intuitiv planering via ganttschema ger god överblick och enkel planering

Molnbaserat
SIPlan är molnbaserat och därmed tillgängligt oavsett var man är

All planering på ett ställe
Planering av alla produktionssteg görs i ett system

Integrerat
Integration med lagersystem och produktionsterminaler

Enkel administration
All administration är webbaserad med import/export till Excel

Förväntade effekter

Enkel distribution
Alla får tillgång till den nya planen direkt den publiceras.

Tydligt
Med recept glömmer man inte instruktioner, produkter m.m.

Konsekvenser
Vid omplanering, störningar etc. syns effekter och eventuella problem

Minskad tid för planering
Kraftigt minska tid för planeraren att skapa och underhålla en plan

Minskade lager
Genom bättre planering kan ”just in time” tillämpas


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev