DataPolarna i Skellefteå AB

TimberTime för enklare timmerlossning

Martinsons är en av Sveriges största familjeägda träförädlings-industrier med starka rötter i Västerbotten och huvudkontor i Bygdsiljum. Koncernen består av ett antal separata bolag, vart och ett specialiserat inom sitt verksamhetsområde. Här finns allt från Europas modernaste sågverk och Sveriges största limträproducent, till Nordens ledande företag inom träbroar och byggsystem med massiva trästommar.


Ove Johansson är en av åkarna som varit med som åkarreferens under utvecklingen av TimberTime.

En gemensam idé

Efter uppkommet behov har DataPolarna tillsammans med Martinsons och referenser från åkerier utvecklat, TimberTime, ett världsunikt system för bokning av lossningstider för timmer. Genom att använda TimberTime minimeras köer och väntetider vid lossning. Ett system som både gynnar sågverk och åkare och som har alla förutsättningar att bli en framtida branschstandard. TimberTime används sedan i februari 2012 av Martinsons tre sågverk i Västerbotten och fram till sommaren 2012 har ytterligare fyra sågverk anslutit sig till systemet.

Stora flöden

I skogslandet Sverige transporteras stora volymer timmer och massaved från avlägg till sågverk och pappersbruk. Totalt handlar det om cirka 800 000 lastbilar med timmer och drygt 700 000 lastbilar med massaved. Här gäller det att rätt mottagare i rätt tid får rätt volym av rätt kvalitet till rätt kostnad. För att klara detta krävs ett bra transportarbete, med nära samverkan mellan ansvariga för olika arbetsmoment längs virkets väg från skog till industri.

Hos Martinsons, som årligen tar emot cirka 19 000 timmerbilar, har man tre gånger så hög momentan lossnings-kapacitet än vad som egentligen behövs. Men tidigare kunde det trots allt uppstå köer vid lossningen. Efter vårförfallet när timmervägarna återigen blir fram-komliga var det stor risk för köbildning, liksom nära årets slut och i slutet av varje månad när åkarna ville vara säkra på att de fyllt sin månadskvot. Det kunde också uppstå problem vid grupptransporter i samband med stora avverkningar.

– Om det kom grupper från flera avlägg kunde det bli en propp vid timmerlossningen, konstaterar Olov Martinson, produktionschef vid Martinsons.

Förutom all väntetid för timmerbilarna medförde det höga trycket vid lossningen också merarbete för Martinsons.

– Eftersom det ibland blev bråttom måste vi lägga en hel del timmer på marken och inte på timmerbordet. Det innebar dubbelarbete eftersom vi sedan måste flytta det igen. Dessutom ökade risken för skador på timret, berättar Bosse Lundström, truckförare vid Martinsons sågverk i Bygdsiljum.

Fick nog

Sista veckan före ”industrisemestern” 2011 fick Olov Martinson nog av köandet vid timmermottagningen.

– Då hade vi timmerbilar som fick vänta i tre timmar på att få lasta av. Nu var tiden mogen att förändra mottagnings-systemet, säger han. Ett alternativ var att köpa ytterligare en lossningsmaskin för 7-8 miljoner kronor och då fick Martinsons också räkna med ytterligare 1,5 miljon i årlig driftkostnad. Men den lösningen tilltalade inte produktions-chefen. Istället tog han kontakt med DataPolarna som tidigare varit inne på att försöka finna en lösning på detta problem och nu blev det skarpt läge. Resultatet blev TimberTime som inte knutet till en koncern utan är öppet för alla som tycker sig ha användning för det. Åkerierna kör i regel till flera sågverk och massabruk så därför är det mer rationellt med ett öppet system.

Jämnare inflöde

Syftet med TimberTime är att jämna ut flödet av timmerbilar, förbättra planföljsamheten och minska väntetider. Med TimberTime kan förarna boka lossningstider via dator, pekplatta eller mobil. Lossningstiderna behöver emellertid inte vara på minuten. Att missa sin lossningstid med plus/minus en halvtimme anses vara tillräckligt bra. Hos Martinsons lossas 75 procent av timmerbilarna inom tidsintervallen +-15 minuter från bokad tid och 88 procent klarar det inom halvtimmesintervallet och dessa siffror kommer att bli ännu bättre ju mer vana förarna blir vid systemet.

Timmerbilarna är för det mesta utrustade med GPS-navigator och via den kan föraren se när de beräknas vara framme vid sågverket. Får man sedan punktering eller blir försenad på annat sätt så går det utmärkt att boka om lossningstiden.

En stor fördel är att det inte behövs några stora investeringar i lastbilarna för att kunna köra igång med TimberTime. En mobil med nedladdad TimberTime app behöver ju inte kosta mer än 1 000 kronor och för en pekplatta handlar det om under 4 000 kronor per bil.

Lugnare vid lossningen


Vid lossningsstationen i Bygdsiljum har man sett att TimberTime fungerar.

– Vi klarar av att lossa sex timmerbilar i timmen, men då måste vi lägga en hel del av lasten på marken. Nu lossar vi i snitt fyra bilar i timmen vilket ger ett mycket bättre flöde, berättar Bosse Lundström.

Han konstaterar att de som arbetar med timmerlossningen numera kan planera sin arbetsdag på ett mycket bättre sätt än tidigare.

– Om vi ser att det blir en anstormning gör vi oss redo för den och om det är lugnare kan vi tanka eller ta en lunch i lugn och ro, säger Bosse Lundström.

Förutom Martinsons eget timmer, som mestadels transporteras av Johanssons Åkeri i Bygdsiljum, får de också leveranser från Holmen och Sveaskog. Totalt levererar cirka 15 åkerier timmer till Martinsons sågverk. Johanssons Åkeri, som har fungerat som pilotåkeri vid testkörningarna med TimberTime.

– Det fungerar klockrent. Från början var många av våra förare skeptiska till nyordningen men nu har de flesta sett fördelarna med tidsbokningen. Vi har satt in pekplattor i alla våra bilar. Systemet är så enkelt att det inte ens behövs någon utbildning. Tre knapptryckningar är allt som krävs för att lösa det som måste lösas, berättar Ove Johansson, delägare i Johanssons åkeri.

Han menar den största vinsten med systemet är att man nu kan se periodbokningarna.

– Då kan vi styra om våra leveranser och på så sätt slippa köa för att få lossa.

Leveranskvoter

Olov Martinsons menar att man måste försöka komma bort från systemet med månadskvoter.

– Månadskvoterna gör att det ofta blir stressigt i slutet av månaden om åkerierna ser att de inte levererat tillräckligt mycket timmer till ett sågverk. Veckokvoter skulle ge ett jämnare flöde

Olov Martinson ser redan en utveckling av TimberTime. Det handlar då om överleveranser som ger en onödig kapitalbindning i timmerlagret.

– Nästa steg i utvecklingen av TimberTime borde vara att direkt varna förarna och sågverken om de riskerar att göra en överleverans. På så sätt skulle vi säkert kunna minska lagret med 20-25 procent.

Kostnaden för att vara med i TimberTime ligger helt och hållet hos sågverken. Anslutningsavgiften är 12 000 kronor och sedan är månadskostnaden 1000 per anläggning och fyra kronor per bokning. Kostnaden för ett större sågverk landar på 50 000-60 000 kronor per år. Förhoppningsvis sparar de också in en hel del pengar genom att slippa betala ut väntetidsersättning till åkarna.

– TimberTime har redan väckt stort intresse från flera branschkollegor, förhoppningsvis kan det bli ett vedertaget system som alla tjänar på, avslutar Olov Martinson.


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev