DataPolarna i Skellefteå AB

VoxAlarm

Uppläsning av larm i högtalarsystem som ljudfiler eller med talsyntes.

Larmsystem

VoxAlarm är ett moduluppbyggt larmsystem bestående av en server vilken tar in larm från olika interface-moduler och distribuerar larm till utmoduler som t ex ljudfiler till kommunikationsradio, SMS, epost mm.

Systemet används idag inom industrier som har larm ska förmedlas till olika avdelningar till varierande medier.

Specifikationer

Applikationen är en webbserver-lösning med Apache Tomcat-server, som klient används t ex Internet Explorer. Målsystem är Linux och/eller Windows.


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev