DataPolarna i Skellefteå AB

…och GPSTimber till Kåge Såg

En av våra större kunder och även samarbetspartner när det gäller utveckling och utprovning av nya produkter, Kåge Såg, har numera även investerat i GPSTimber, vårt och Cartesias gemensamma system för effektivare logistik på timmerplanen.

Vid installationen kommer ytterligare ett par funktioner läggas till systemet som givetvis också kommer våra andra kunder till gagn.

Systemet som bygger på GPS-teknik, håller med hjälp av kommunikation mellan central och truckar reda på vad som finns lagrat var, var truckarna/fordonen befinner sig och vilka aktiveter som utförs. 

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev