DataPolarna i Skellefteå AB

GPSTimber Pulp är sedan årsskiftet i full drift på Stora Enso Skutskär.

GPSTimber Pulp för hantering av massa- och pappersbrukens vedgårdar är sedan årsskiftet i full drift på Stora Enso Skutskär.

En hel del ny funktionalitet har lagts till som delvis också kommer våra sågverkskunder till gagn. T.ex. förbättrad integration med SDC, automatiskt ta och lämna med data från givare på maskinen och tåglossning.

Med stöd för både hantering av timmer och massaved blir GPSTimber ett starkt alternativ för kombinat av såg och massabruk.

Vill du veta mer klicka in dig på GPSTimbers nya hemsida: gpstimber.se

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev