DataPolarna i Skellefteå AB

GPSTimber intressant i Europa

GPSTimber är som du säkert redan vet vårt och Cartesias gemensamma system för effektivare logistik på timmerplanen. Systemet bygger på GPS-teknik och håller med hjälp av kommunikation mellan central och truckar reda på vad som finns lagrat var, var truckarna/fordonen befinner sig och vilka aktiveter som utförs.

GPSTimber har under senaste åren rönt stort intresse bland våra inhemska och nordiska sågverk och nu börjar vi skönja ett allt större intresse även från övriga Europa.

GPSTimber utvecklas av oss på DataPolarna, medan Cartesia sköter marknadsföringen. Lennart Landström, försäljningsansvarig för GPSTimber förklarar mer om exportframgångarna:

- Vi sålde redan 2008 vårt första system till ett av Stora Ensos största sågverk, Ybbs i Österrike. De har mycket goda erfarenheter av GPSTimber och där hoppas vi snart kunna sälja in systemet till ytterligare ett par sågverk.

Dessutom har man fått ett rumänskt sågverk som kund för GPSTimber.

- Den tidigare ägaren av Stora Ensos sågverk i Österrike har numera byggt upp ett stort sågverk i Rumänien, Schweighofer Radauti, Sawmill och de har valt att samarbeta med oss och valt GPSTimber även till detta sågverk. Köpet blev klart i juni och ska vara i full drift i november. Här finns det ytterligare två sågverk som är på gång att tas i drift och där har vi goda förhoppningar om ytterligare leveranser.

Lennart förklarar också att man fått dessa sågverk som kunder i hård konkurrens med ett antal stora konkurrenter och att han anser att detta kommer att vara en viktig inkörsport till fler europeiska sågverk.

- Det känns onekligen spännande och kul att vi får framgångar även utanför vårt lands gränser, och främst handlar det om att vi varit med på Ligna-mässan ett antal år, knutit kontakter och presenterat fördelarna med GPSTimber. Nu börjar vi skörda frukterna av detta, menar en mycket nöjd Lennart Landström.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev