DataPolarna i Skellefteå AB

Erik Åström - viktig resurs för våra kunder

Alldeles nyligen lyckades vi knyta Erik Åström till oss på konsultbasis. Erik driver parallellt företaget Heatwood i Forsa tillsammans med sin bror. Vi fick vår första kontakt med Erik för ca två år sedan, när vi installerade SISS i deras företag.

- Vi blev lite av ett pilotföretag för SISS, det webbaserade säljstödsprogrammet som DataPolarna utvecklat. Vi har kört det i ca två år nu och sett hur det förenklat och förbättrat för vårt relativt lilla företag. Fördelarna är ännu större för ett företag med ännu större verksamhet, menar Erik.

Erik kommer nu att bli en viktig resurs för oss när det gäller att serva våra kunder främst i södra Norrland och mellan-Sverige. Hans bakgrund dels från egna företaget, men även från tidigare anställning inom liknande verksamhet som vår kommer att bli en värdefull tillgång.

- Jag har ju tidigare jobbat åt Monitor och med deras affärssystem, som riktar sig till en mängd olika verksamheter, bland annat inom industrin. Dessutom har jag även jobbat inom Iggesund Paper, vilket jag ser som viktig erfarenhet, nu när jag ska hjälpa nya företag att implementera DataPolarnas olika system i både mindre och större företag. Att utbilda dem i hur de kan bli effektivare och lönsammare i och med detta kommer att kännas inspirerande, avslutar Erik Åström

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev