DataPolarna i Skellefteå AB

Norges största sågverk väljer GPSTimber

GPSTimber, ett av våra system för förbättrad logistik för sågverk, har rönt mycket stort intresse i Sverige och nu börjar även sågverk utomlands få upp ögonen för GPSTimber som ett viktigt steg för förbättrad sågverkslogistik.

Vi är mycket glada att Norges största sågverk Moelven Våler valde GPSTimber när de ville förbättra logistiken på sin stora anläggning. I Våler vidareförädlar de hela 155.000 m3 gran och furu, varav hälften exporteras. Vålers specialitet är råvara anpassad för limträindustrin. Omsättningen ligger i storleksklassen 37 miljoner Euro.

Det här är vår andra utlandsinstallation av GPSTimber och fler är på gång. Systemet i Våler tas i drift i maj.

GPSTimber bygger på GPS-teknik och håller med hjälp av kommunikation mellan central och truckar reda på vad som finns lagrat var, var truckarna/fordonen befinner sig och vilka aktiveter som utförs.

Tillsammans med integrerad data från sortering och produktionslinje/såglinje bildar GPSTimber en komplett lösning för produktionsstyrning och lagersaldon. Största fördelarna är ökad kontroll, kortare lagringstid, sänkta bränslekostnader och förbättrad arbetsmiljö.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev