DataPolarna i Skellefteå AB

Äntligen! MoistPal klar för leverans.

Äntligen, säger många intresserade, potentiella kunder till sågverksbranschens intressantaste fuktkvotsmätare MoistPal. Äntligen är den klar för leverans till de första kunderna, som redan under Ligna, men även senare under sommaren, då ryktet om den spridit sig visat intresse för MoistPal.

Alla tester i verklig miljö av vår provserie har visat sig hålla måttet mycket bra och vi känner oss därför mogna att börja lansera fuktkvotsmätaren i full skala under september.

- Ska vi döma efter intresset hittills så råder det inget tvivel om att den kommer att bli en framgångsrik produkt för oss, säger Anders Marklund, vd på DataPolarna.

En av de stora fördelarna med MoistPal är framför allt handhavandet och enkelheten i användandet. Färre manuella moment beträffande dataöverföring minskar också risken för fel. Fuktprovsarbetet blir också mycket snabbare, eftersom man får alla värden samlade på ett ställe direkt i datorn. Där kommer de nya kunderna att spara mycket tid i framtiden.

- Som vi tidigare nämnt är utvecklingen av MoistPal ett typiskt exempel på hur vi på DataPolarna vill jobba. Grundidén till produkten kom från användarledet och utveckling och produktion gör vi i samarbete med duktiga företag i vår närhet, berättar Anders.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev