DataPolarna i Skellefteå AB

GPSTimber

GPSTimber är ett beslutstöd och hjälper för truckföraren att hålla koll på var timret är och vart det ska samt säkerställer timmerhanteringen.

Detta är GPSTimber

GPSTimber består av en programvara som placeras i anläggningens kontorsmiljö samt klientprogramvara i varje fordon. Den centrala programvaran hanterar förutom data från truckarna även data från sågbord och sortering. I varje fordon finns en GPS-mottagare som håller reda på var fordonet befinner sig. Truckföraren nyttjar ett speciellt tangentbord för att registrera aktiviteter och styra sin programvara. Kommunikationen mellan fordon och den centrala servern sker trådlöst. Från truckarna sänds kontinuerligt information om position och aktivitet till den centrala servern. Informationen från truckarna sammanställs med information från andra truckar, sågbord, sortering etc. Till truckarna sänds information som; lagerstatus, status vid sortering, vad som skall lägga för sågning, video (option) med mera.

Timmerplanens lagerplatser visas i grafisk form på truckens bildskärm och timmerkvaliteter markeras bland annat med olika färger. Truckens position visas i realtid och föraren får tydliga besked om var timmer ska hämtas eller lämnas. Föraren kan också själv skapa nya lagerplatser direkt från trucken. Kunden har stor valfrihet att välja på vilket sätt information skall visas på skärmen. Data om liggtider, kvaliteter, klasser och mycket annat kan granskas direkt från hytten och vara underlag för hur information skall visas i hytten, på karta och i text.

På kontoret har du möjlighet att med olika verktyg granska de data som samlats in. Att kunna prestera historiska analyser och ögonblicksbilder av lagersituation är ett exempel. Men det finns mycket mer fördelar än så. Lyssna med oss så kan vi berätta.

Förutom dessa grundfunktioner har utvecklats och utvecklas ständigt nya funktioner och tillämpningar. Exempel: under säsongen 2009 utvecklas en ny modul som medger optimering av sortering (klasser/fack) i realtid. Timmer styrs till rätt fack i förhållande till transportsträcka - inte det fack där det "alltid har hamnat"

Effektivare timmerplanslogistik

GPSTimber är ett system för logistik på timmerplanen. Systemet bygger som namnet antyder på GPS-teknik och håller med hjälp av kommunikation mellan central och truckar reda på vad som finns lagrat var, var truckarna/fordonen befinner sig och vilka aktiveter som utförs. Systemet är i mångas ögon i första hand ett förarstöd. Sanningen är att det är ett komplext logitik/lagersystem med fokus på förare/användare.

Tillsammans med integrerad data från sortering och produktionslinje/såglinje erhåller man en komplett lösning för produktionsstyrning och lagersaldon. GPSTimber underlättar en korrekt och effektiv hantering och ger tydliga fördelar; ökad kontroll, kortare lagringstid, sänkta bränslekostnader och förbättrad arbetsmiljö.

Nytta och Effekter

GPSTimber hjälper er att effektivisera och kvalitetssäkra hanteringen av råvara på timmerplanen genom att:

  • Öka sågutbytet
  • Överblicka timmerlagret (kvalitet, volymer, liggtider osv) i realtid eller historiskt
  • Följa truckarnas aktiviteter
  • Styra hämtning och lämning
  • Hantera lagerplatser på ett effektivare
  • Minimera körsträckor, minska drivmedelkostnader
  • Kvalitetssäkra leveranser

 


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev