DataPolarna i Skellefteå AB

Nya framgångar för GPS Timber

GPS Timber är vårt och Sokigos gemensamma system för effektivare logistik på timmerplanen. Systemet bygger på GPS-teknik och håller med hjälp av kommunikation mellan central och truckar reda på vad som finns lagrat var, var truckarna/fordonen befinner sig och vilka aktiviteter som utförs.

GPS Timber utvecklas ju av oss på DataPolarna, medan Sokigo sköter marknadsföringen. GPS Timber har under senaste året rönt stort intresse bland både inhemska och europeiska sågverk.

Lennart Landström, försäljningsansvarig för GPS Timber förklarar mer om framgångarna:

- Vi har under våren lyckats knyta till oss Setra Färila och Heby som nya kunder. Där har vi en pilotinstallation av både GPS Timber och facksättning, som nu ska köras under en tid framåt. Tanken är sedan att vi förhoppningsvis även får göra installation i Setras övriga anläggningar.

Lennart berättar att man även håller på att driftsätta GPS Timber hos två av Moelvens anläggningar, Dalaträ och Notnäs, och även hos Norra Timber Hissmofors. 

- Internationellt är det främst till Österrike, Tyskland och Rumänien som vi levererat våra system under senare år. Men intresse finns även i bl a Australien, avslutar Lennart.

Här kan du läsa mer om GPS Timber!

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev