DataPolarna i Skellefteå AB

Mine Insight- intressant projekt tillsammans med ABB

Under 2013 startade DataPolarna tillsammans med ABB ett omfattande projekt som kallas Mine Insight, som handlar om att optimera maskinarbete, uppdragshantering och kommunikation nere i gruvorna.

Ola Fredby är ansvarig för DataPolarnas arbete med projektet.

- Man vill inom gruvsidan hela tiden ha igång maskinerna för att kunna effektivisera arbetet och öka lönsamheten. Vad vi riktat in oss på i det här utvecklingsarbetet är att hitta en lösning på hur man ska kunna distribuera uppdrag till de olika maskinerna nere i gruvorterna och hur de enkelt ska kunna rapportera in vad de gjort.

Nu kan man mata in tider för när varje maskin påbörjat ett uppdrag och när det avslutats. Man kan på en skärm se sina föregående, sitt pågående och sina följande uppdrag, samtidigt som man kan se andra maskiners uppdrag.

- På så sätt har man möjlighet att maximera sin arbetsdag, eftersom man ser i vilken fas andra maskiner befinner sig. En lastmaskinsförare kan exempelvis se i vilken fas borrmaskinerna befinner sig och även se när det är läge att lasta fram bergmassor från olika salvor och köra dem till krossning.

Med hjälp av MIP kan även skiftförmannen följa och beräkna tidsåtgången för olika moment, följa olika flöden och skapa nya uppdrag för alla maskiner som är igång. I MIP kan man även få in data från de övergripande planeringssystem som man använder.

- Ett problem som man har nere i gruvorna är att nätverket där nere inte alltid fungerar hundraprocentigt. Därför tittar vi på att kunna länka data via bilar som kör och placerar sig så att datauppkopplingen ska fungera och på så sätt möjliggöra att man kan kommunicera bättre med varandra och utbyta viktiga data, berättar Ola.

ABB svarar för marknadsföring och försäljning av MIP. Patrik Westerlund, som är ansvarig hos ABB för detta berättar att han har stora förhoppningar på systemet i framtiden.:

- Vi har ju kört ett pilotprojekt i Bolidens gruva i Kankberg sedan i somras, där 16 fordon är kopplade till systemet. Som det ser ut verkar det hela fungera helt enligt våra planer. Den stora utmaningen handlar ju om att kunna kommunicera och ha täckning trådlöst så långt nere under jord. Det är inte helt okomplicerat kan man lugnt säga, men här har vi tillsammans med DataPolarna hittat en lösning som verkar mycket lovande.

Tanken är att systemet ska lanseras fullt ut i mitten av nästa år och på sikt tror man att detta kommer att bli en produkt som kommer att bli intressant inte bara här i Sverige utan även på den globala gruvmarknaden är ABB redan nu är framgångsrika.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev