DataPolarna i Skellefteå AB

SIBB - Produktionsdatabas

SIBB (SawInfo Blue Box) är en produktionsdatabas där allt produktionsdata knutet till stockar, produktionsorder, paket, enkilda brädor/plank, torkning, stopptider m.m. lagras i en databas. Syftet med SIBB är att data ska förvandlas till information och beslutsunderlag som kan användas i det dagliga arbetet. På ett sågverk finns idag ett många system som producerar data knutet produktionen men data från dessa system används oftast bara för att ta beslut om hur stockar ska sorteras, bitar kapas etc. Med informationen lagrad på ett ställe kan data användas till så mycket mera. 

Processa data

En viktig del av SIBB är att processa data för att koppla samman data från olika system, filtrera och beräkna för att göra information av data som kan användas till beslut. Informationen i SIBB är tillgänglig via MS Reporting Services, Webb eller via integration med andra system.

Nyckelfunktioner

Webb
Allt data tillgängligt via webb

Molnbaserat
Information är tillgängligt oavsett var man är t.ex. i mobilen

Processa data
I SIBB görs beräkningar, filtrering m.m. för att data ska bli information

Integration ingår
Integration med andra system ingår i tjänsten

Detaljerat data
Data lagras per stock, bit etc. för att göra all typ av uppföljning möjlig

Förväntade effekter

Enkelt att får fram information
Data samlas in kontinuerligt och är enkelt tillgängligt via webb.

Tydlig presentation
Information tillgänglig via standardiserade rapporter

Se samband
Enkelt att se samband mellan olika produktionssteg

Effekter av förändring
Effekter av förändringsarbete kan följas mellan produktionssteg

Våga ta beslut
Med bra uppföljning är det enklare att ta beslut om förändring

 


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev