DataPolarna i Skellefteå AB

Internutbildning som skapar ännu bättre förståelse

Från årsskiftet anställdes Thomas Haiduga hos oss på DataPolarna. Thomas har en bakgrund som produktionschef vid Östavalls Såg. Han har under ett flertal år jobbat med DataPolarnas program i sin roll som produktionschef, och känner därför till produkterna mycket väl och vet hur man på bästa sätt nyttjar dem för att maximera nyttan av dem.

Nu när vi återkommit från våra semestrar har vi tagit tillfället i akt och genomfört en internutbildning där Thomas, utifrån sin bakgrund, gett samtliga anställda en mycket bred och grundlig bakgrund till hur det fungerar på ett sågverk och hur våra produkter fungerar ute i vardagen hos våra kunder.

Thomas berättar att samtliga programmerare fick en utbildning kring grundläggande sågverkskunskap.

-Jag visade på hela flödet på ett modernt sågverk. De moment som ingick fanns bl a timmerhantering, sågintag, sönderdelning, råsortering, ströläggning, paketering, torkning, fuktkvoter och justerverksfunktioner.

-Jag tror det är bra att vi har den här informationen till hur vardagen ser ut hos våra kunder. En ökad förståelse för deras situation gör att vi hela tiden kan ligga i framkant vad gäller utvecklingen av bättre verktyg för dem, menar Thomas.

Han menar också att det är värdefullt för personalen att se helheten, för ofta handlar det om att varje programmerare jobbar specifikt med vissa områden, men inte alla de olika funktioner som finns inom ett sågverk. De efterföljande diskussionerna visade också på ett stort intresse och den feedback som Thomas fick, kändes enligt honom som mycket positiv.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev