DataPolarna i Skellefteå AB

Stort intresse för SIBB

Vi har märkt ett ökat intresse för vår produktionsdatabas SIBB. I SIBB lagras alla produktionsdata knutet till stockar, produktionsorder, paket, enskilda brädor/plank, torkning, stopptider m.m. i en produktionsdatabas. Med hjälp av SIBB förvandlas alla data till information och beslutsunderlag, som med fördel kan användas i det dagliga arbetet.

På ett sågverk finns många system som producerar data knutet till produktionen, men den används oftast bara för att ta beslut om hur stockar ska sorteras, bitar kapas etc. Med informationen lagrad på ett ställe kan data användas till så mycket mera.

Med SIBB blir alla data lättillgänglig via webben eller mobilen. Dessutom ingår Integration med andra system. Det förenklar filtrering och beräkningar till värdefull information, som kan användas för beslut om förändringar och förbättringar.

De senaste kunderna när det gäller SIBB är Karl Hedin i Krylbo, där man just nu är igång för fullt, och Siljan Timber AB i Mora.

Ett företag som använt SIBB under längre tid är Moelven Valåsen. Lennart Karlström, produktionschef hos Moelven Valåsen, säger så här om deras erfarenheter så här långt:

- Vi har ju använt SIBB under rätt lång tid nu och har hela tiden utvecklat nya rapporter som ett led i vårt förbättringsarbete. Vi tar ständigt fram viktiga uppgifter om volymer, torkning och produktionsdata. Vissa data körs dagligen, andra veckovis.

Man använder SIBB i flera led, från planering och produktion, men även i slutsteget mot marknadssidan.

Lennart berättar att det ändå hittills mest handlat om att nyttja SIBB på torksidan.

- Där har vi kunnat göra stora tidsvinster, då vi bl a sett att det finns stora skillnader i fuktkvoter på olika bredder vid torkning av bräder. Det visste vi inte tidigare. Vi kan alltså köra mycket snabbare torkning på vissa dimensioner och köra s k kampanjkörningar på dessa. Vi sparar på så sätt både tid och energi.

Lennart är mycket nöjd med att det finns så många ytterligare funktioner i SIBB som går att använda i det vardagliga jobbet. På Valåsen tittar man på att ständigt bygga på med nya rapporter för att bli effektivare och därmed förbättra sin lönsamhet. SIBB anser han vara ett suveränt instrument för datainsamling och rapportering av viktiga funktioner.

- Jag måste verkligen tacka DataPolarna för att de är så lyhörda för våra behov och ger oss möjlighet att påverka utvecklingen av nya funktioner, avslutar Lennart Karlström, nöjd produktionschef på Moelven Valåsen.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev