DataPolarna i Skellefteå AB

SawInfo SäljStöd (SISS) redo för marknaden

För drygt ett och ett halvt år sedan startade vi utvecklingen av SISS (SawInfo Säljstöd) med målsättningen att skapa branschens bästa webbaserade verktyg för hantering av funktioner som hör till sälj- och inköpsprocessen. Nu är vi glada att kunna konstatera att SISS är klart att rullas ut på marknaden, och därmed kunna effektivisera vardagen för både sågverk och hyvlerier, stora som små.

Anpassat för sågverk och hyvlerier

SISS riktar sig specifikt till sågverk, hyvlerier och annan träförädling och därför har det varit självklart att utvecklingsarbetet måste ske i nära samarbete med branschfolk som ska använda SISS i framtiden.

- Vi bildade därför en grupp med 10 projektdeltagare (företag) som deltagit i utvecklingen och funnits med i en referensgrupp under ca ett år.  Under projektets gång har målet varit att med jämna mellanrum ta fram nya versioner med utökad och förbättrad funktionalitet. Tanken med det är att deltagande företag då ges möjlighet att testa och använda versionerna under projektets gång, berättar DataPolarnas vd Anders Marklund.

”Pilot” finns redan igång

Sedan nyår har vi en ”pilot” igång och ytterligare tre av de deltagande företagen är i implementationsfasen med skarp driftsättas under hösten. Målet är att under 2018 ha SISS igångsatt hos tio kunder.

- För att kunna svara upp mot det intresse som redan nu finns för SISS bemannar vi upp för att klara den fortsatta utvecklingen och leveranserna ut till kunderna som redan bestämt sig och för de som ligger nära köpbeslut. Vi har som krav att de nya personer som vi anställer ska vara branschkunniga och ha koppling till sågverks- och/eller hyvleribranschen. Fördelarna med detta är ju att de vet vilka krav användarna har och hur vi kan tillgodose dessa, förklarar Anders.

Fortsatt utveckling

Vårt mål är att SISS ska bli en viktig del av vår produktportfölj. Därför är vår avsikt att fortsätta utvecklingen i samma eller ökad takt under närmaste åren.  

Många anledningar att köpa SISS

Varför ska man köpa SISS undrar du kanske. Ja, det finns en mängd anledningar.

Några anledningar är:

 • Det är utvecklat specifikt för branschen av en intresserad och framgångsrik leverantör av branschutvecklande lösningar
 • Det är mycket enkelt att komma igång med och enkelt att använda
 • Det är lätt att integrera med andra system, allt hänger ihop på ett smidigt och effektivt sätt
 • Det bygger på en modern molnbaserad plattform Windows Azure
 • Det är webbaserat och tillgängligt på olika typer av plattformar;  i webbläsare, i pekplattor, i läsplattor, i mobiler och givetvis i datorer
 • Det kan användas fristående, kräver inte att man måste använda andra system från DataPolarna, men kommer att automatiskt integreras med bl a SIPal, SIPlan, SIBB och då erbjuds komplett funktionalitet
 • Det är utvecklat för såväl sågverk som hyvlerier

En mängd viktiga funktioner

Vad kan du hantera med SISS? Du klarar att hantera bl a:

 • Kundregister (med kunddata men även viss CRM-funktionalitet)
 • Produktregister (delas med SIPlan men utökat för att bli heltäckande även för affärsprocesser)
 • Prislistor (för enkel och flexibel prissättning av produkter knutet till kunder, leveranser och kontrakt)
 • Kontrakt (leveranskontrakt med kunder mot vilka sedan avrop görs)
 • Leveranser/avrop (fristående leveranser eller avrop mot kontrakt)
 • Utlastning (hantering av utlastning mot lastbil, tåg, båt eller container)
 • Inköp (inköpskontrakt och inleverans från leverantörer)
 • Paketregister (register med paket som finns i lager, inmatning/redigering, EDI m.m)
 • Fraktdokument (stöd för att beställa frakter)
 • Valutahantering (möjlighet att prissätta och omvandla mellan valutor)
 • Fakturering (utskrift av fakturor samt data till ekonomisystem)

Samtliga funktioner är anpassade för att möte de specifika krav som branschen har som t.ex. hantering av agentkommissioner, nominella mått, kassarabatter, FAS-värden, längdhantering m.m. Mycket kraft läggs också på att ge säljarna den information om kunder, lager, försäljning kontrakt, priser m.m. som de behöver när de behöver den. Resan med SISS som en del av SawInfo har bara börjat, avslutar Anders Marklund.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev