DataPolarna i Skellefteå AB

Besök oss på Ligna i Hannover 11-15 maj!

DataPolarna kommer givetvis att delta på den stora branschmässan Ligna i Hannover mellan 11-15 maj. Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till vår monter, E28 i Hall 27. Vill du ha entrébiljett, hör av dig till oss så skickar vi den omgående till dig.

I montern kommer vi att presentera följande produkter:

SawInfo

SawInfo är ett system för grafisk lagerhantering av virkespaket, med nära koppling till befintligt sågsystem, mätningar, torkar och produktion för alla typer av sågverk.

Med SawInfo kan truckförare och torkskötare effektivisera sitt arbete, eftersom de med en snabb blick på pekskärmen exempelvis kan se vilka torkar som är lediga, vilka dimensioner som är färdiga att lasta ut etc.

Mer information finns här

SIPlan

SIPlan är ett helt nytt planeringssystem utvecklat speciellt får sågverk, hyvlerier och annan förädling. Med SIPlan tar du planering till nästa nivå och slipper krångliga och svårförståeliga Excelark.

I SIPlan sker planeringen visuellt med hjälp av ganttscheman, diagram m.m. SIPlan är molnbaserat och kräver därigenom minimal installation och startsträcka.

TimberTime

TimberTime är ett system för bokning/avisering av lossningstider för timmerbilar. Med TimberTime minimeras köer och väntetider vid lossning av timmer och massaved.

TimberTime är tillgängligt för alla via webben eller i mobil och pekplatta. Minimal installation krävs hos kunder och användare.

Mer information finns här

GPSTimber

GPS Timber är ett system för logistik på timmerplanen. Systemet håller reda på vad som finns lagrat var och underlättar på så sätt en korrekt och effektiv hantering.

GPS Timber ger ökad kontroll, kortare lagringstid, sänkta bränslekostnader och förbättrad arbetsmiljö. Programvaran placeras i anläggningens driftcentral samt klientprogramvara i varje fordon.

Mer information finns här

SIDO

SIDO är en digital uppgiftsskärm och kommer att bli en del av SawInfo. Uppgiftsskärmarna placeras på centrala ställen, t ex kontrollrum, fikarum och andra platser där man ofta befinner sig eller passerar.

SIDO kan visa rutiner som ska göras dagligen, veckovis eller månadsvis. Men även checklistor, som man kan gå igenom vid driftsstopp, för att vara säker på att man gjort alla insatser man behöver inför igångsättandet. SIDO kan kopplas till terminalskärmar och fordon, eftersom det är en molnapplikation som bara kräver en webbläsare och uppkoppling.

SIJO

SawInfo JobOnline (SIJO) är DataPolarnas egenutvecklade tjänst för enkel och effektiv loggning och analys av fordonsaktiviteter inom sågverk. Men SIJO kan med fördel även användas för stationärt bruk.

Användaren kan enkelt välja vilka aktiviteter och maskiner som ska kopplas till systemet för inrapportering. Systemet innefattar all hårdvara som behövs, det vill säga pekplatta, fordonsfäste samt dataabonnemang. Det inte krävs någon mjukvaruinstallation för att komma igång, eftersom alla verktyg finns tillgängliga via webben.

SIBB (SawInfo Blue Box)

SIBB är en produktionsdatabas som samlar all produktionsinformation knuten till bland annat stockar, order, paket, bitar och stopptider.

Med SIBB får man all produktionsdata samlad på ett ställe och kan enkelt integreras med sågens produktions- och logistiksystem. All data i SIBB blir tillgänglig även via mobil.

MoistPal

MoistPal är framtidens fuktkvotsmätare som vi utvecklat i samarbete med branschfolk, framstående produktutvecklare och tillverkare. Den underlättar provtagningen av fuktkvoter i sågade trävaror.

Enklare handhavande gör att man sparar massor av tid vid provtagningen. Överföring av mätdata sker via Bluetooth och kan kopplas samman med smartphone, PC eller annan utrustning som har Bluetooth. Mätdata överförs och lagras automatiskt, så att användare direkt efter mätningen kan skriva ut rapporter m.m.

Mer information finns här

 

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev