DataPolarna i Skellefteå AB

TimberTime hjälper Smurfit Kappa att få bättre koll på jämnare kvalitet på råvaran.

Smurfit Kappa i Piteå är Europas största kraftlinerbruk. Man producerar årligen över 700 000 ton kraftliner, vilket är ett papper som används för att tillverka högklassig wellpapp. Kraftliner görs i huvudsak av nyfiber, det vill säga träråvara.

- Vårt mål är ha så jämn råvara som möjligt in i vår produktion och då gäller det att veta hur virkesfördelningen ser ut när lastbilarna kommer med sina virkeslaster, säger Mikael Johansson, som är produktionsingenjör på Smurfit Kappa.

Smurfit Kappa har samarbetat med oss på DataPolarna under ett antal år och använt TimberTime. Nu har man under en tid testat att integrera TimberTime med deras hanteringssystem, så att truckförarna ska veta direkt hur mycket av leveransen som är gran.

- Vi har ett strategiskt mål att få in mer gran och vill då att chaufförerna kollar att lasten är grandominant, dvs minst 80%. De knappar in procentsatsen så vi vet andelen när de anländer. Testet har fungerat mycket bra när det gäller integrationen med vårt hanteringssystem och nu i slutet av mars kommer vi att köra det fullt ut i vår anläggning, avslutar Mikael.

Förutom den här applikationen används TimberTime hos en mängd sågverk som ett effektivt system för bokning/avisering av lossningstider för timmerbilar. Med TimberTime minimeras köer och väntetider vid lossning av timmer och massaved.

Ett exempel på detta är att Setra sedan satsat fullt ut på TimberTime i deras alla sju anläggningar.

Adrian Eriksson, verksamhetsutvecklare inom Setra berättar:

- Det är ett utomordentligt hjälpmedel för både sågverken och åkerierna som levererar timret till oss. Det förbättrar definitivt logistiken för oss båda. Inom sågverkssidan är man lite mer vana med att nyttja nya system för att förbättra sin verksamhet. Men det handlar till stor del om att informera och visa på fördelarna, då ser de flesta att det kommer att göra vardagen mycket enklare för alla, menar Adrian.

TimberTime ger åkarna ett smidigt verktyg för att bättre planera sitt arbete. Det är lätt att använda, eftersom det är tillgängligt för alla via webben eller i mobil och pekplatta. Dessutom kräver det minimal installation.

Här kan du läsa mer om TimberTime.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev