DataPolarna i Skellefteå AB

Ökat intresse för SISS

Vi får ständigt förfrågningar om SISS, vårt moln- och webbaserat säljverktyg som effektiviserar säljprocessen inom träbranschen. Under de senaste åren har vi jobbat intensivt med att utveckla SISS för att det ska bli ett riktigt vasst verktyg för försäljning av trävaror. Idag finns SISS hos ca 25 kunder.

Michael Tågerud, som jobbar med driftsättning och utbildning av SISS förklarar hur det går till att byta till vårt system, från första kontakt till färdig installation.

- När avtalet är klart, hålls ett uppstartsmöte där förutsättningarna och en tidplan behandlas. En checklista används sedan för att hålla koll på hur det går och att inget missas. Eftersom SISS är molnbaserat kan det sättas upp direkt, så att grunddata kan börja registreras. Kunder och produkter flyttas ofta över från tidigare system. Man passar då på att städa bort de som inte längre är aktuella.

Utbildnings- och avstämningsmöten hålls så ofta som det behövs och passar de berörda. De kan ske på plats hos användarna, men sker många gånger digitalt. Möten via Teams kan hållas ofta och med kort varsel, vilket är både tids- och kostnadseffektivt.

- Något eller några fysiska möten, speciellt i början, underlättar kommunikationen inom projektet. När användarna känner att de behärskar SISS och att de är mogna att byta system beslutas vilket datum som övergången ska ske, berättar Michael.

Ett par veckor innan driftstarten rensas SISS-databasen på testdata och verkliga kontrakt och leveranser börjar registreras. Grunddata, kunder och produkter behålls från testperioden. I samband med övergången ska även lagret uppdateras, vilket kan ske på olika sätt beroende på förutsättningarna. Använder man redan SIPal så är det smidigt att föra över paketen till SISS.

- SISS är ju i första hand ett säljstöd, men även fakturering sker där, så primärt är det säljare, ordermottagare och de som fakturerar som använder det. Ekonomipersonal kan ta ut rapporter och statistik. Har man inte SIPal så hanteras även lagerhantering och utlastning i SISS.

Installationen sker av DataPolarnas personal och eftersom SISS är en molntjänst, så sker det snabbt och utan att något besök hos kunden behövs.

Sedan registreras de användare som ska kunna använda SISS och de kan ha olika roller som styr behörighet till olika funktioner.

- Allt som behövs av användarna är tillgång till Internet. Så den tekniska installationen kan ske på någon timme.

Det krävs oftast inte några större ändringar i den nya kundens dagliga rutiner, men självklart finns det funktionalitet som fungerar annorlunda än man är van vid. Har man haft ett liknande system tidigare, är det smidigast att göra så lite förändringar som möjligt i samband med övergången.

Det är oftast bra att vänta med förändringar till efter bytet av system. Att både byta system och förändra rutiner på samma gång gör det mer komplext.

Tiden för att genomföra installationen varierar en del och det beror främst på användarna. Det skulle gå att genomföra på några veckor, men oftast tar det några månader. Den dagliga verksamheten hos kunderna ska ju fungera under tiden och de som blir berörda är ofta nyckelpersoner som redan har fullt upp.

Michael tycker att kunderna vinner mycket på ett byte till SISS.

- De får ett modernt framtidssäkert system, som kommer att finnas och vidareutvecklas under många år. Integration inom företagen och mellan företag kommer att bli allt viktigare och där är SawInfo och vi på DataPolarna långt framme. Vi har funnits i branschen många år och har en lagom storlek, varken för små eller för stora. Tillräckligt stora för att vara en trygg leverantör som inte står eller faller med någon person, samtidigt så små att användarna får en personlig relation till personalen, avslutar Michael Tågerud.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev