DataPolarna i Skellefteå AB

Samarbete med Kalix-företag kring RFID

Eftersom vår leverantör av våra RFID-läsare, Texas Instruments, kommer att sluta tillverka läsarna inom kort har vi inlett ett samarbete med Electrotech i Kalix, för konstruktion och produktion av en likvärdig läsare.

Juha Rajala, teknisk chef vid Electrotech berättar om det nya samarbetet.
- Vi har ju sedan tidigare tillverkat taggarna som DataPolarna använder, så vi är redan vana att samarbeta med dem. Vi är också mycket väl insatta i förhållandena som läsarna ska fungera i och har valt en teknik som är väl lämpad för ändamålet. DataPolarna har också varit väldigt noga med att våra nya RFID-läsare ska bygga på samma specifikationer som de nuvarande.

Utvecklingsarbetet pågår för fullt och tanken är att de nya RFID-läsarna ska finnas på marknaden efter semestern 2018.

- Vi tycker det känns bra att vi kan vidareutveckla vårt samarbete med företag här uppe i Norrland. Här finns ett brett kunnande för framtagning av ytterligare produkter som kan effektivisera hanteringen inom sågverken, berättar Anders Marklund, vd vid DataPolarna. Det är också viktigt att vi har stabila underleverantörer som kan förse oss med den utrustning som vi behöver för våra produkter.

I och med de nya läsarna kan vi hädanefter märka vårt RFID-system med ”Made in Norrland”

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev