DataPolarna i Skellefteå AB

Snart dags för Ligna i Hannover igen.

DataPolarna kommer givetvis att delta på den stora branschmässan, Ligna i Hannover. I slutet av maj drar vi iväg till ytterligare ett spännande mässdeltagande på Ligna i Hannover 27-31 maj.

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen att besöka oss i monter B34/1 i hall 25
 
I vår monter kommer att visa följande produkter ur vår tämligen heltäckande produktportfölj för sågverk:

SawInfo

SawInfo är vårt systemnamn för de produkter som hanterar paketlogistik, planering, uppföljning m.m.

SawInfo var tidigare namnet på produkten för pakethantering men vi har bestämt att SawInfo, likt MS Office, ska fungera som ett paraply för alla våra produkter för logistik, planering och uppföljningsprodukter för trävaruindustrin.

 

SIPal

SawInfo Package Logistics, SIPal är vår produkt för grafisk lagerhantering av virkespaket, med nära koppling till befintliga produktionssystem, mätningar, torkar och produktion för alla typer av sågverk.

Med SIPal kan utlastningsplanerare, truckförare, torkskötare m.fl. effektivisera sitt arbete, då de med en snabb blick på pekskärmen exempelvis kan se vilka torkar som är lediga, vilka dimensioner som är färdiga att lasta ut etc.

Mer information finns här!

SIPlan

SawInfo Planner, SIPlan är ett planeringssystem utvecklat speciellt för sågverk, hyvlerier och annan träförädling. Med SIPlan tar du planering till nästa nivå och slipper krångliga och svårförståeliga Excelark.
 
I SIPlan sker planeringen visuellt med hjälp av ganttscheman, diagram m.m. Det finns även verktyg för produktionsbudget och integrationer med postningsoptimeringssystem. SIPlan är molnbaserat och kräver därigenom minimal installation och startsträcka.
 
Mer information finns här!

SIDO

SawInfo DO it, SIDO är en digital uppgiftsskärm för operatörsunderhåll m.m. Uppgiftsskärmarna placeras på centrala ställen, t ex kontrollrum, fikarum och andra platser där man ofta befinner sig eller passerar.

SIDO kan visa rutiner som ska göras dagligen, veckovis eller månadsvis. Men även checklistor, som man kan gå igenom vid driftsstopp, för att vara säker på att man gjort alla insatser man behöver inför igångsättandet. SIDO kan kopplas till terminalskärmar och fordon, eftersom det är en molnapplikation som bara kräver en webbläsare och uppkoppling.

Mer information finns här!

SIProd

SawInfo Production, SIProd är en produktionsterminal som kan användas fristående eller i kombination med SIPlan och SISS.

SIProd produktionsterminal används vid produktionsplatsen för att visa planerade produktionsorder, återrapportering, avregistrering av paket, skapa paket, etikettutskrifter, stopptider. SIProd kopplas till befintliga produktionssystem och kan komplettera data från produktionen med data från produktionsorder, artikelregister eller externa givare.

Mer information finns här!

SIBB

SawInfo Blue Box, SIBB är en produktionsdatabas som samlar all produktionsinformation knuten till bland annat stockar, order, paket, bitar och stopptider.
 
Med SIBB får man all produktionsdata samlad på ett ställe och kan enkelt integreras med sågens produktions- och logistiksystem. All data i SIBB blir tillgänglig även via mobil.

SIBB kan även användas för att uppdatera planeringsrecept.
 
Mer information finns här!

SISS

SawInfo Sale Support, SISS är ett ett moln- och webbaserat säljverktyg för att effektivisera säljprocessen inom träbranschen. Under senaste 2 åren har vi utvecklat intensivt för att SISS ska bli ett riktigt vasst verktyg för försäljning av trävaror.
 
Med SISS kan säljare hantera kunder, kontrakt, leveranser, frakter m.m. som hör till säljprocessen. Då systemet byggs helt molnbaserat finns det oändliga framtida möjligheter till mobilitet, integration m.m. SISS knyter samman affären med produktionen på ett effektivt och naturligt sätt.
 
Mer information finns här!

TimberTime

TimberTime är ett system för bokning/avisering av lossningstider för timmerbilar. Med TimberTime minimeras köer och väntetider vid lossning av timmer och massaved.
 
TimberTime är tillgängligt för alla via webben eller i mobil och pekplatta. Minimal installation krävs hos kunder och användare.

Mer information finns här!

GPSTimber

GPS Timber är ett system för logistik på timmerplanen. Systemet håller reda på vad som finns lagrat var och effektiviserar hanteringen av timmer så man får ett korrekt och effektiv timmerlager
 
GPS Timber ger ökad kontroll, kortare lagringstid, sänkta bränslekostnader och förbättrad arbetsmiljö̈. Programvaran placeras i anläggningens driftcentral samt klientprogramvara i varje fordon.
 
Mer information finns här!

MoistPal

MoistPal är framtidens fuktkvotsmätare, som vi utvecklat i samarbete med branschfolk, framstående produktutvecklare och tillverkare. Den underlättar provtagningen av fuktkvoter i sågade trävaror.
 
Enklare handhavande gör att man sparar massor av tid vid provtagningen. Överföring av mätdata sker via Bluetooth och kan kopplas samman med smartphone, PC eller annan utrustning som har Bluetooth. Mätdata överförs och lagras automatiskt, så att användare direkt efter mätningen kan skriva ut rapporter m.m.
 
Mer information finns här!

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev