DataPolarna i Skellefteå AB

Tips & Trix

Här kommer vi att samla lite smarta och listiga idéer kring hur du kan göra användandet av våra produkter ännu värdefullare i din vardag.

SawInfo

  • Visste du att man kan lägga in sina egna favoritgrupper i listan över personliga grupper. Det underlättar och snabbar upp navigeringen.
  • Köper ni eller säljer ni virke från andra sågverk? Använd SawInfo för att skicka och hämta paketspecifikationer.
  • Med MoistPal kan du få mätvärden direkt till torksatserna i SawInfo!
  • Med modulen legoförädling kan man i SawInfo Web hantera även de paket som ligger hos dina externa legoförädlare.
  • I SawInfo via produktionskoppling mot sortering i råsortering och justerverk är det nu möjligt att visa status i facken. Med hjälp av detta kan man enkelt bedöma hur mycket det är kvar av en körning.

 

  • Genom att skicka en signal från kanaltorken genom en adammodul kan vi sköta stegning av paket automatiskt.

 

  • Ta ut en rapport istället för att ta ut all personal.
    Med inventeringsmodulen i Sawinfo utförs inventeringen med ett tangenttryck när en lagerplats blir tom.  • Vid utlastning kan alla paket som ingår i ordern automatiskt färgas upp och blinka i lagerbilden.
    Ställ in funktionen under Personliga inställningar - Order


  • Det går att ”flagga” ett lager som fullt även om bilden visar att det finns plats för fler paket.
    Lagret kommer då inte med i lagerförslagen. Enklast gör man det i ”Lämna formuläret” i samband med att man lämnar paket. Flaggan försvinner med automatik när paket hämtas ur lagret.

Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev