DataPolarna i Skellefteå AB

MoistPal - Fuktkvotsmätare

MoistPal är ett fuktkvotsmätare primärt avsedd för mätning av fuktkvot på sågade trävaror direkt ur tork.
Utvecklingen av MoistPal startade sedan vi under flera års tid sett ett behov av fuktkvotsmätare med enklare hantering och effektivare integration mot vårt system SawInfo.

MoistPal är en helt igenom nyutvecklad fuktkvotshammar med inbygd Bluetooth-koppling mot en APP och webb.

 

Nyckelfunktioner

Trådlös
All dataöverföring sker trådlöst via Bluetooth LE

Uppföljning i web
Mätserier överförs till www.moistpal.se där allt data finns tillgängligt

Integrationer
MoistPal är integrerat med SawInfo och andra system

Certifierad
MoistPal är certifierad enligt EN 15497:2014

 

Förväntade effekter

Snabbare kvalitetssäkring
Med MoistPal görs hela jobbet klart direkt i appen

Fler mätningar
Genom snabbare mätningar kan fler mätserier göras

Bättre precision
Genom möjlighet att enkelt kalibrera mätaren mot torrvikter

Förbättringsarbete
Data är enkelt tillgängligt för förbättringsarbete och uppföljningar

Färre felaktiga värden
Med automatisk hantering av mätvärden elimineras manuella fel

 

 

 

Mer information på: www.moistpal.se

Användarmanual på: wiki.datapolarna.se/wiki/MoistPal

 


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev