DataPolarna i Skellefteå AB

Stort intresse för oss på Trä & Teknikmässan!

I början av september deltog vi på Trä & Teknikmässan i Göteborg för femte gången.

DataPolarna är sedan flera år tillbaka med i SawTech, som är en viktig branschorganisation för Sveriges sågverksleverantörer, bestående av 19 leverantörer. På mässan fanns vi med i den gemensamma montern, Navet, där besökarna kunde se det viktigaste som ledande svenska leverantörer kan erbjuda när det gäller att förbättra sågverkens produktion.

- Mässan var mycket välbesökt, då det kom drygt 7 000 besökare från hela femton länder. Och själva upplevde vi ett mycket stort intresse bland besökarna för våra produkter. Vi fick väldigt många nya, intressanta kontakter med företag som vi sedan hunnit besöka och även fått lämna offerter till. Så för oss var utfallet av vårt deltagande mycket positivt, berättar vd Anders Marklund.

Bland annat träffade vi utländska företag som i framtiden kan komma att bli våra samarbetspartners när det gäller marknadsföringen av våra produkter på flera intressanta exportmarknader.

- SawTech-navet ser vi som ett mycket bra koncept som vi verkligen hoppas på även i framtiden och som vi verkligen vill vara med att utveckla vidare, menar Anders Marklund.

Här kan du läsa mer om oss i den artikel som NTT/Woodnet publicerade efter mässan.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev