DataPolarna i Skellefteå AB

Stort intresse på Ligna för våra produkter

I år var det åttonde gången vi deltog på branschmässan Ligna i Hannover.  Största anledningen till varför vi finns med är att vi tycker det är en allt viktigare marknadsföringskanal för vår breda produktportfölj för sågverken.

- Vi är mycket nöjda med vårt deltagande. Intresset för våra produkter var mycket stort och besökarna i vår monter kom från i stort sett hela världen. Vi knöt många värdefulla kontakter för framtiden med ett stort antal intresserade företag från främst Mellaneuropa, Finland och Lettland, berättar vd Anders Marklund.

Anders berättar också att mässdeltagandet är jobbigt men intressant.
- Eftersom mässan pågår en hel vecka blir det ganska jobbigt att befinna sig i montern från 9 till 18 varje dag. På fredag eftermiddag är man ganska slut i både huvud och kropp. Men eftersom intresset för våra produkter är så stort känns det ändå fantastiskt roligt. Man får ju hela tiden träffa nya kunder och prospects som vill veta mer och som samtidigt ger oss värdefull feed-back, som är värdefull i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

- Nu har vi fått en del nya intressanta kontakter som vi håller på att följa upp. Det handlar om sådana som vill ha offerter på våra lösningar, men även en hel del som vi kommer att besöka. Avslutningsvis vill vi passa på att tacka alla som besökte oss, avslutar Anders Marklund.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev