DataPolarna i Skellefteå AB

SIDO – den digitala uppgiftsskärmen som ger dig koll på läget

– Nu är det dags att kasta allt vad Post It-lappar heter och istället satsa på den digitala uppgiftsskärmen SIDO, menar Erik Berg som är en av programutvecklarna som jobbar med SIDO hos DataPolarna.

Uppgiftsskärmarna placeras på centrala ställen, t ex kontrollrum, fikarum och andra platser där man ofta befinner sig eller passerar.

SIDO kan visa rutiner som ska göras dagligen, veckovis eller månadsvis. Men även checklistor, som man kan gå igenom vid driftsstopp, för att vara säker på att man gjort alla insatser man behöver inför igångsättandet. SIDO kan kopplas till terminalskärmar och fordon, eftersom det är en molnapplikation som bara kräver en webbläsare och uppkoppling.

– Exempel på uppdrag som kan hanteras i SIDO är engångsjobb, driftsstopp och schemalagda insatser. Här kan man lägga in starttider och när uppdraget ska vara genomfört. När det gäller driftsstopp kan de repeteras antingen med givna tidsintervall baserade på kalendertid eller annat schema. Schemalagda insatser är uppdrag som ska repeteras med givna intervaller. Ett nytt uppdrag aktiveras här när det tidigare avslutats. Schemalagda uppdrag kan anpassas till ett arbetsschema, berättar Erik.

Det finns även möjlighet att automatgenerera uppgifter från andra system, exempelvis sågorder från SIBB och skicka dem till SIDO och på så sätt få upp dem på den digitala uppgiftsskärmen. Sak samma gäller för order som inte har egna ordernummer, även de kan visas på skärmen.

En viktig funktion i SIDO kallas för Avvikelser. Där kan man följa flöden och varför allt inte gick enligt den ursprungliga planen. Tillbud och felrapporter kan även rapporteras via SIDO till uppgiftsskärmen.

Mari Jansson är den andra programutvecklaren på DataPolarna som jobbar med SIDO. Hon berättar om en annan intressant funktion som är viktig:
– Det handlar om en speciell så kallad leanboard, som även ingår i SIDO. Där kan man i realtid visa hur många uppdrag som utförts av det totala antalet uppdrag som ska genomföras under en arbetsdag. Ett bra sätt att veta hur man ligger till under arbetsdagen.

I SIDO lägger man först in alla olika maskiner man vill följa, vilka olika avdelningar som deltar och även vilken personal som ska genomföra uppdragen.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev