DataPolarna i Skellefteå AB

Setra Skinnskatteberg väljer TimberTime

Nyligen bestämde sig Setra Skinnskatteberg för att investera i TimberTime, vårt system för bokning och ankomstavisering av timmerbilar. Systemet kommer att utvärderas under våren.

Med TimberTime minimeras köbildning och väntetider vid lossning av timmer, vilket gör att lastbilsförarna kan planera sitt arbete bättre och effektivisera sitt arbete på ett helt annat sätt än tidigare.
 
TimberTime är webb- eller appbaserat och kräver minimal installationstid hos våra kunder.
 
Här kan du läsa mer om TimberTime.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev