DataPolarna i Skellefteå AB

Den digitala uppgiftsskärmen som underlättar för sågverken är snart här.

Just nu jobbar DataPolarna med ett intressant utvecklingsprojekt tillsammans med Johan Oja, sågverkschef vid Kåge Såg strax norr om Skellefteå. - Det handlar om en slags digital anslagstavla eller uppgiftsskärm som går under arbetsnamnet SIDO, eftersom den kommer att bli en del av SawInfo som DataPolarna jobbat med under flera år, säger Johan Oja.

Han menar att de befintliga underhållssystemen som finns idag för maskiner, reservdelslistor och annat kan bli lite väl komplexa ibland och därför började han fundera på att hitta en enklare lösning för framförallt återkommande rutiner som ska göras dagligen, veckovis eller månadsvis.

- Ta bara en sådan enkel sak som att kolla oljan i olika fordon. Eftersom vi kör dygnet runt så kan det lätt bli så att man tror att någon annan kollat just det fordon man använder, men att det i själva verket missats. Nu tror vi att det nya systemet kommer att förbättra säkerheten kring den här typen av daglig tillsyn. Samma sak gäller exempelvis också att städningen inom olika områden på sågverket verkligen görs. Vem ska göra det? Och är det gjort?

Tanken är också att kunna lägga in olika typer av checklistor, som man kan gå igenom vid driftsstopp, för att vara säker på att man gjort alla insatser man behöver inför igångsättandet.

- Våra planer är att man ska kunna lägga in instruktioner med både texter och bilder som pdf-filer, berättar Johan.

Förhoppningen är att man inom en ganska snar framtid kommer att kunna se de digitala uppgiftsskärmarna på centrala ställen inom sågverket; i kontrollrum, fikarum och andra platser där man ofta befinner sig eller passerar. Dessutom kommer man givetvis att kunna plocka upp SIDO på terminalskärmar och fordon, eftersom det kommer att bli en molnapplikation som bara kräver en webbläsare och uppkoppling.

- När allt är färdigutvecklat kommer vi att kunna lägga in uppdrag och uppgifter som ska utföras, antingen personligen eller avdelningsvis. Tiden när uppdraget ska göras kommer att synas på skärmen och olika färger kommer också att indikera när i tiden det ska göras. När uppdraget genomförts ska det kunna kvitteras och då tas det bort från tavlan.

Anders Marklund, vd hos DataPolarna, tycker att detta är ett lysande exempel på hur man tillsammans kan ta fram nya produkter som kommer till nytta för sågverksbranschen.

- Vi vet ju att det finns massor av duktiga människor ute bland sågverken och Johan är ju ett typexempel på detta. Han hade börjat fundera och tog då kontakt med oss, eftersom de redan använder en del av våra produkter. Vi tog ett möte kring jul där vi började skissa på vad den här lösningen skulle innehålla, vilka krav man har och vad man vill få ut i slutändan. Snart har vi framme en prototyp, som vi kan testa på plats och sedan dröjer det inte länge innan vi har en ny produkt som vi kan lansera.

- Det är ju precis så här vi vill jobba med utvecklingsprojekt som har sina rötter i idéer och tankar hos våra kunder. Eftersom de själva inte har möjlighet att dra på sig alla utvecklingskostnader och inte heller det IT-kunnande som krävs, kan vi åta oss den biten. Att det sedan utmynnar i produkter som kommer hela branschen tillgodo känns ju bara bra. Så har du tankar och idéer, hör gärna av dig till oss, avslutar Anders Marklund.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev