DataPolarna i Skellefteå AB

GanttBrowser

Ganttbrowser är ett program som kan användas för att visualisera och analysera tidsrelaterat data. Programmet läser in data via valfria datakällor, visar grafiskt flöden i ett Ganttschema och ger även möjlighet till att rita kurvor för ytterligare analys.

Visualiera data

Inläst data kan filtreras, ändras, beräknas, visas i diagram, exporteras till Excel mm. Ganttschemat navigeras enkelt med ”drag ´n drop” vilket gör det användarvänligt och snabbt att komma igång.

Ganttbrowsern kan konfigureras att starta med vissa inställningar så att slutanvändare ej behöver konfigurera vad som visas.

Datakällor

Data kan hämtas från valfri ODBC-källa, textfil eller direkt från Excel. Data kan även exporteras och importeras om man önskar manipulera data i ett annat program.

Diagram

För att förtydliga data ytterligare kan tidsdiagram ritas upp från valfri ODBC-källa samtidigt som Ganttschemat. Diagrammet byggs upp med hjälp av formler där data från flera källor kan kombineras.

Flexibelt

Data kan visas som Ganttschema, trender, tidsdiagram, tabell, diagram, korstabell och kombineras med arbetsscheman.

Systemkrav

>= Microsoft Windows 7


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev