DataPolarna i Skellefteå AB

Australienresa med mersmak

DataPolarnas vd Anders Marklund gjorde under oktober en långresa till Australien för att följa upp en intressant kontakt, som vi vidareutvecklat vid ett par möten i samband med senaste årens Ligna-mässor.

- Det handlade om en veckolång tour bland den Australiensiska sågverkskoncernen TimberLink, som har tre relativt stora sågverk, varav ett på Tasmanien. TimberLink har visat stort intresse för bland annat SIPlan och SIPal, ja egentligen hela SawInfo-familjen och även GPSTimber, berättar Anders.

Det Anders nu i första besöket främst gjort är att informera koncernens nyckelpersoner om DataPolarnas verksamhet och produkter, men även kartlagt TimberLinks behov och på vilket sätt vi kan hjälpa till med att förbättra deras logistik och produktion i olika led.

- Sammantaget tycker jag att det varit en mycket intressant och givande resa. Och jag kan konstatera att Business Swedens representant, som vi hade ett möte med före resan, hade helt rätt när han påstod att Australien är den ”europeiska hemmamarknad som ligger längst bort”. Mycket är sig likt bland sågverken där borta, även om det finns små skillnader också.

När Anders lämnade Timberlink var intresset från deras sida så stort att de planerar att komma hit och besöka oss i samband med SawTech-dagarna senare i vår. 

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev