DataPolarna i Skellefteå AB

Wallnäs Timber - nöjd kund som har använt SISS i drygt ett år.

Wallnäs Timber AB är ett sågverk beläget strax väster om Mariannelund i Eksjö kommun. Man tillverkar sågade och hyvlade trävaror och är starkt nischat mot grovt timmer och därmed grövre, bredare och fingerskarvade virkesdimensioner. Produkterna används främst inom konstruktion och möbeltillverkning.

Kent Johansson, som är marknadschef i företaget, berättar hur det gick till när man valde SISS:

- Vi fick höra att vår tidigare systemleverantör, Winsaw, var på väg att lägga ner sin verksamhet och då ville vi agera i tid för att inte hamna i problem. Samtidigt använde vi ju redan oss av DataPolarnas SIPal sedan en tid tillbaka. Så vi tänkte att det skulle vara smart om vi kunde koppla på SISS också.

Installationen skedde i augusti förra året och från början blev det ju en omställning internt i företaget innan man lärt sig allt det nya.

- Vi fick väldigt bra hjälpa av DataPolarnas Michael Tågerud, som är väl insatt i sågverksbranschen. Han hjälpte oss mycket i inledningsskedet och har varit oss behjälplig hela tiden. Vi har haft många möten med varandra och nu har vi kommit en bra bit på väg att kunna nyttja alla fördelar. Sammantaget känner vi oss mycket nöjda med installationen av SISS i vårt företag.

Kent känner också att det är viktigt för både dem och DataPolarna att föra en kontinuerlig dialog med varandra för att kunna utveckla systemet att passa sågverk av olika storlekar. Det finns vissa delar som borde gå att utveckla. Att lära av varandra skapar en win-win-situation.

Ett utmärkt tillfälle att göra detta är på SawInfo-dagarna, som vi nämnt i artikeln i början av detta nyhetsbrev. Vi hälsar Kent Johansson, hans kollegor på Wallnäs Timber och alla andra sågverk välkomna till Skellefteå 29-30 november!

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev