DataPolarna i Skellefteå AB

Besök oss på Sawtec-dagarna 2018!

Sawtec-dagarna besöker ni i år i Västerås 8-9:e mars, Umeå 27-28:e mars eller i samband med Trä & Teknik i Göteborg 28-29:e augusti.

Sawtec-dagarna har i år ett något annorlunda upplägg då vi lagt det 3:e eventet i Göteborg tillsammans med Trä & Teknik mässan. Vi hoppas att detta ska uppfattas som positivt då det ger er möjlighet att ”slå två flugor i en smäll”. Sawtec familjen har nu växt till 20st företag med er som kunder och vi hoppas att detta ytterligare ökar intresset att besöka Sawtec-dagarna.

Förra gången det var Sawtec-dagar var 2014 och i vår mjukvaruvärld hinner det hända väldigt mycket på 4 år. Vi har därför många nyheter att presentera för er och hoppas att ni gärna kommer och lyssnar på just oss när ni besöker Sawtec.

Här finns en länk till SawTecs digitala anmälningsblankett.

Vi kommer framför allt att prata om våra produkter inom SawInfo-konceptet och försöka förklara hur mycket som hänt där och vad som är på gång framåt

SawInfo

SawInfo är vårt systemnamn för de produkter som hanterar försäljning, paketlogistik, planering, uppföljning m.m.

SawInfo var tidigare namnet på produkten för pakethantering men vi har bestämt att SawInfo, likt Office365, ska fungera som ett paraply för alla våra produkter för affär, logistik, planering och uppföljning m.m. för trävaruindustrin.
En ledstjärna inom SawInfo-familjen är integration så att data på ett enkelt och naturligt sätt finns tillgängligt i alla delsystem.

SIPal

SawInfo Package Logistics, SIPal (tidigare SawInfo) är vår produkt för grafisk lagerhantering av virkespaket, med nära koppling till befintligt sågsystem, mätningar, torkar och produktion för alla typer av sågverk.

Med SawInfo kan truckförare och torkskötare effektivisera sitt arbete, eftersom de med en snabb blick på pekskärmen exempelvis kan se vilka torkar som är lediga, vilka dimensioner som är färdiga att lasta ut etc.

SIPlan

SawInfo Planner, SIPlan är ett nytt planeringssystem utvecklat speciellt för sågverk, hyvlerier och annan förädling. Med SIPlan tar du planering till nästa nivå och slipper krångliga och svårförståeliga Excelark. 

I SIPlan sker planeringen visuellt med hjälp av ganttschema, diagram m.m. SIPlan är molnbaserat och kräver därigenom minimal installation och startsträcka.

SIDO

SawInfo DO it, SIDO är en digital uppgiftsskärm för operatörsunderhåll m.m. Uppgiftsskärmarna placeras på centrala ställen, t ex kontrollrum, fikarum och andra platser där man ofta befinner sig eller passerar. 

SIDO kan visa rutiner som ska göras dagligen, veckovis eller månadsvis. Men även checklistor, som man kan gå igenom vid driftsstopp, för att vara säker på att man gjort alla insatser man behöver inför igångsättandet. SIDO kan kopplas till terminalskärmar och fordon, eftersom det är en molnapplikation som bara kräver en webbläsare och uppkoppling.

SIProd

SawInfo Production, SIProd var tidigare en modul i SIPal men kan nu även användas fristående eller kombination med SIPlan och SISS.

SIProd är en produktionsterminal som används ute i produktionen för att visa planerade produktionsorder, återrapportering, avregistrering av paket, skapa paket, etikettutskrifter, stopptider. SIProd finns även i en webbaserad variant framtagen för i första hand extern legotillverkning.

SIJO

SawInfo Job Online, SIJO är DataPolarnas egenutvecklade tjänst för enkel och effektiv loggning och analys av fordonsaktiviteter inom sågverk. Men SIJO kan med fördel även användas för stationärt bruk.

Användaren kan enkelt välja vilka aktiviteter och maskiner som ska kopplas till produkten för inrapportering. Systemet innefattar all hårdvara som behövs, det vill säga pekplatta, fordonsfäste samt dataabonnemang. Det inte krävs någon mjukvaruinstallation för att komma igång, eftersom alla verktyg finns tillgängliga via webben.

SIBB

SawInfo Blue Box, SIBB är en produktionsdatabas som samlar all produktionsinformation knuten till bland annat stockar, order, paket, bitar och stopptider på ett ställe.

Med SIBB får man all produktionsdata samlad på ett ställe och kan enkelt integreras med sågens produktions- och logistiksystem men även presenteras som dashboard och i webben. Data i SIBB blir tillgänglig även via mobil. SIBB kan även göra beräkningar och filtrering på insamlat data.

SISS

SawInfo Sale Support, SISS är ett nytt moln- och webbaserat system för att effektivisera säljprocessen inom träbranschen. SISS blir i framtiden en av hörnbitarna i SawInfo-pusslet.

Med SISS kan säljare m.fl. hantera kunder, kontrakt, leveranser, frakter m.m. som hör till säljprocessen. Då systemet byggs helt molnbaserat finns det oändliga framtida möjligheter till mobilitet, integration m.m. SISS kommer att knyta samman affären med produktionen på ett effektivt och naturligt sätt.
SISS är också framtaget för att stödja e-handel, webb, M2M m.m.

TimberTime

TimberTime är ett system för bokning/avisering av lossningstider för timmerbilar. Med TimberTime minimeras köer och väntetider vid lossning av timmer och massaved. 

TimberTime är tillgängligt för alla via webben eller i mobil och pekplatta. Minimal installation krävs hos kunder och användare. Enkelt att komma igång med och ger möjlighet till direkt kommunikation med lastbilschaufförerna.

GPSTimber

GPSTimber är ett system för logistik på timmer- och vedgårdar. Systemet håller reda på vad som finns lagrat var och underlättar på så sätt en korrekt och effektiv hantering. 

GPSTimber ger ökad kontroll, kortare lagringstid, sänkta bränslekostnader och förbättrad arbetsmiljö̈.
Med GPSTimber behöver man inte längre oroa sig för felläggning av timmer och får kontroll på sitt timmerlager.

MoistPal

MoistPal är framtidens fuktkvotsmätare som vi utvecklat i samarbete med branschfolk, framstående produktutvecklare och tillverkare. Den underlättar provtagningen av fuktkvoter i sågade trävaror. 

Enklare handhavande gör att man sparar massor av tid vid provtagningen. Överföring av mätdata sker via Bluetooth och kan kopplas samman med smartphone, PC eller annan utrustning som har Bluetooth. Mätdata överförs och lagras automatiskt, så att användare direkt efter mätningen kan skriva ut rapporter m.m.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev