DataPolarna i Skellefteå AB

Digital utbildning fungerar mycket bra.

Fram till i början av mars har vi alltid varit på plats för att introducera och utbilda i de program som vi tillhandahåller till sågverken. Men i dessa coronatider gäller det att hitta fungerande lösningar för oss och våra kunder.

Jimmy Tjärnström har jobbat mycket med detta sedan i vår och berättar att det mesta har fungerat bra:

- Vi har i ett antal fall kört utbildningar med våra kunder via olika skärmdelningsmjukvaror, så det mesta fungerar mycket bra. Samtidigt har många kunder numera möjligheten att de kan lägga ut uppkopplingen och bilder på stora bildskärmar.

Den enda egentliga nackdelen tycker Jimmy är att man inte kan ses öga mot öga och se om det är någon i en grupp på kanske 5-10 personer som funderar över något och inte riktigt förstått. Den dialogen kanske man missar ibland. Men i övrigt fungerar det alldeles utmärkt.

- Ett bra, aktuellt exempel på hur vi jobbar är den genomgång jag nyligen hade med en ny norsk kund, Moelven Mjösbruket, som ligger i närheten av Hamar. Jag har aldrig mött den här kunden och deras involverade personal på plats. Det gör vi normalt alltid när det är en ny kund för oss. Det är såklart en fördel, men vi gjorde det bästa vi kunde utifrån den situation som nu råder i världen. Jag tror och hoppas att de tyckte det fungerade tillfredsställande. Men jag tänker att vi nog bör följa upp det hela med individuella uppföljningsmöten, när det gått en tid. Då får de ställa sina följdfrågor, som kan ha uppstått under tiden efter första genomgången, menar Jimmy.

Jimmy berättar också att han alltid finns tillhands om kunderna har funderingar.

- Numera finns det möjligheter för att kundernas truckförare kan koppla upp sig mot oss för att få support direkt, om det skulle uppstå en situation där de inte riktigt vet hur de ska agera.

Vi tycker att det känns bra att flera engagerade kunder hört av sig om utbildningar även i dessa tider.

Om ni har funderingar kring hur vi tillsammans kan lösa detta i ert företag, ring Joakim Sehlstedt på tel. 0910-73 22 94 eller 070-378 20 90. Välkommen!

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev