DataPolarna i Skellefteå AB

Oerhört stort intresse på Ligna!

Vårt deltagande på Ligna i Hannover under senvåren blev en stor succé!

Joakim Sehlstedt, en av våra representanter på plats berättar:

- Intresset för våra produkter överskred med råge våra förväntningar. Vi visste redan innan vi åkte iväg att vår nya fuktkvotsmätare MoistPal skulle dra blickarna och intresset till sig, men nu blev den liksom en magnet. Det kom redan första dagen massor av besökare som ville veta mer om hur den fungerar och testa den.

Joakim liknar det hela vid den klassiska flugan och sockerbiten. Kommer en intressent, kommer det genast många fler dit som undrar vad som pågår.

- En annan stor skillnad i år mot de tidigare åren vi deltagit är att vi hade besökare från nästan 50 länder. Det har vi aldrig varit i närheten av tidigare. Dessutom handlade det inte enbart om sågverksfolk, utan även besökare från snickerier, pelletstillverkare, virkesköpare och andra kategorier som ville titta in i vår monter och se vad vi sysslar med utöver MoistPal.

Förutom det stora intresset för MoistPal tycks intresset även för våra andra systemlösningar SIDO, SiPlan, SawInfo och GPS Timber vara större än tidigare, vilket naturligtvis är glädjande. Under Ligna träffar ju många av våra tidigare kunder andra branschkollegor som ännu inte är kunder till oss. Då börjar snacket dem emellan och intresset tar ny fart.

- Många nya kontakter knöts under den vecka som utställningen pågick i Hannover. Det är ju minst lika viktigt för oss att knyta nya kontakter som kan leda till nya öppningar mot samarbetspartners och nya kundkategorier som kan nyttja våra systemlösningar med lite anpassningar till nya branschområden. Dessutom är vi mycket lyhörda för de synpunkter vi får in på detta sätt från de som redan använder våra produkter.

Konceptet med en samverkansmonter tillsammans med Cartesia, Renholmen och Alent Drying gjorde också att flera mässbesökare drogs till montern och att intresset från flera kundkategorier fick information om det stora kunnande vi har här uppe kring sågverk, vidareförädling och produktutveckling inom sågverksindustrin.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev