DataPolarna i Skellefteå AB

Stor efterfrågan på SIPlan/SISS

Nytt år, nya möjligheter. Så ser vi på det nya året. Samtidigt kan vi konstatera att 2018 blev ett verkligt framgångsrikt år för SawInfo med ett stort intresse och många landade affärer där SISS, vårt säljstödssystem sticker ut och har gett oss många nya kunder.

- Intresset för de systemen har varit väldigt stort. Vi har för närvarande ett 20-tal kunder som tecknat avtal med oss och där kommer vi att hjälpa dem att införa en eller flera delar av SawInfo under den närmaste framtiden, berättar Anders Marklund, vd på DataPolarna.
 
Anders berättar att man redan för cirka två år sedan fick indikationer på att många började se över sina affärssystem. Kunderna gav oss signaler på att vi på DataPolarna borde satsa ytterligare för att utveckla sina produkter inom detta område.
 
- Vi kände att funderingarna hos branschen var på gång och att vi låg bra till för att vidareutveckla våra system inom detta område. Under det senaste året har vi avsatt ytterligare resurser och anställt mer personal som jobbar med utveckling inom både SISS och SIPlan. Vi började lite småskaligt och vände oss främst till mindre företag, men nu har vi nått så långt att vi också klarar att tillgodose kraven hos större företag och koncerner som har flera anläggningar och mer komplexa flöden.
 
De kategorier som DataPolarna nu jobbar med är sågverk, hyvlerier/träförädlingsföretag, tradingföretag, företag inom legoförädling samt kombinationer av de här olika kategorierna.
 
- Vi jobbar för att våra system ska kunna tillgodose behoven för alla dessa kategorier, vilket känns oerhört bra. Sedan är vi ju som alltid väldigt lyhörda för synpunkter och tankar som finns hos våra kunder, som kan innebära vidareutveckling av nya värdefulla funktioner, för att effektivisera våra kunders vardag, förklarar Anders.
 
Just nu förstärker vi som sagt och styr över resurser för att kunna utveckla SISS och snabbare kunna se till att svara upp mot det ökande intresset inom detta område.

Här kan du läsa mer om SIPlan och SISS

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev