DataPolarna i Skellefteå AB

Besök oss på Ligna i Hannover 22-26 maj!

DataPolarna kommer även i år att delta på den stora branschmässan Ligna i Hannover 22-26 maj. Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till vår monter, 39 i Hall 25. Vill du ha entrébiljett, hör av dig till oss så skickar vi den omgående till dig.

I montern kommer vi att presentera:

SawInfo

SawInfo är vårt systemnamn för de produkter som hanterar paketlogistik, planering, uppföljning m.m.

SawInfo var tidigare namnet på produkten för pakethantering men vi har bestämt att SawInfo, likt Office365, ska fungera som ett paraply för alla våra produkter för logistik, planering och uppföljningsprodukter för trävaruindustrin.

SIPal

SawInfo Package Logistics, SIPal (tidigare SawInfo) är vår produkt för grafisk lagerhantering av virkespaket, med nära koppling till befintligt sågsystem, mätningar, torkar och produktion för alla typer av sågverk.

Med SawInfo kan truckförare och torkskötare effektivisera sitt arbete, eftersom de med en snabb blick på pekskärmen exempelvis kan se vilka torkar som är lediga, vilka dimensioner som är färdiga att lasta ut etc.

SIPlan

SawInfo Planner, SIPlan är ett helt nytt planeringssystem utvecklat speciellt föår sågverk, hyvlerier och annan förädling. Med SIPlan tar du planering till nästa nivå och slipper krångliga och svårförståeliga Excelark.

I SIPlan sker planeringen visuellt med hjälp av ganttscheman, diagram m.m. SIPlan är molnbaserat och kräver därigenom minimal installation och startsträcka.

SIDO

SawInfo DO it, SIDO är en digital uppgiftsskärm för operatörsunderhåll m.m. Uppgiftsskärmarna placeras på centrala ställen, t ex kontrollrum, fikarum och andra platser där man ofta befinner sig eller passerar.

SIDO kan visa rutiner som ska göras dagligen, veckovis eller månadsvis. Men även checklistor, som man kan gå igenom vid driftsstopp, för att vara säker på att man gjort alla insatser man behöver inför igångsättandet. SIDO kan kopplas till terminalskärmar och fordon, eftersom det är en molnapplikation som bara kräver en webbläsare och uppkoppling.

SIProd

SawInfo Production, SIProd var tidigare en modul i SIPal men kan nu även användas fristående eller kombination med SIPlan och SISS. SIProd kan nu användas fristående och blir då en av våra produkter.

SIProd är en produktionsterminal som används ute i produktionen för att visa planerade produktionsorder, återrapportering, avregistrering av paket, skapa paket, etikettutskrifter, stopptider.

SIJO

SawInfo JobOnline, SIJO är DataPolarnas egenutvecklade tjänst för enkel och effektiv loggning och analys av fordonsaktiviteter inom sågverk. Men SIJO kan med fördel även användas för stationärt bruk.

Användaren kan enkelt välja vilka aktiviteter och maskiner som ska kopplas till produkten för inrapportering. Systemet innefattar all hårdvara som behövs, dvs det vill säga pekplatta, fordonsfäste samt dataabonnemang. Det inte krävs någon mjukvaruinstallation för att komma igång, eftersom alla verktyg finns tillgängliga via webben. 

SIBB

SawInfo Blue Box, SIBB är en produktionsdatabas som samlar all produktionsinformation knuten till bland annat stockar, order, paket, bitar och stopptider.

Med SIBB får man all produktionsdata samlad på ett ställe och kan enkelt integreras med sågens produktions- och logistiksystem. All data i SIBB blir tillgänglig även via mobil. 

SISS

SawInfo Sale Support, SISS är ett pågående utvecklingsprojekt med mål att ta fram ett moln- och webbaserat verktyg för att effektivisera säljprocessen inom träbranschen. SISS blir i framtiden en av hörnbitarna i SawInfo-pusslet.

Med SISS kan säljare m.fl. hantera kunder, kontrakt, leveranser, frakter m.m. som hör till säljprocessen. Då systemet byggs helt molnbaserat finns det oändliga framtida möjligheter till mobilitet, integration m.m. SISS kommer att knyta samman affären med produktionen på ett effektivt och naturligt sätt.

TimberTime

TimberTime är ett system för bokning/avisering av lossningstider för timmerbilar. Med TimberTime minimeras köer och väntetider vid lossning av timmer och massaved.

TimberTime är tillgängligt för alla via webben eller i mobil och pekplatta. Minimal installation krävs hos kunder och användare.

GPSTimber

GPS Timber äär ett system föför logistik påpå timmerplanen. Systemet håller reda påpå vad som finns lagrat var och underläunderlättar påpå såså säsätt en korrekt och effektiv hantering.

GPS Timber ger öökad kontroll, kortare lagringstid, säänkta bräränslekostnader och foö̈rbaä̈ttrad arbetsmiljö. Programvaran placeras i anlääggningens driftcentral samt klientprogramvara i varje fordon.

MoistPal

MoistPal är framtidens fuktkvotsmätare som vi utvecklat i samarbete med branschfolk, framstående produktutvecklare och tillverkare. Den underlättar provtagningen av fuktkvoter i sågade trävaror.

Enklare handhavande gör att man sparar massor av tid vid provtagningen. Överföring av mätdata sker via Bluetooth och kan kopplas samman med smartphone, PC eller annan utrustning som har Bluetooth. Mätdata överförs och lagras automatiskt, så att användare direkt efter mätningen kan skriva ut rapporter m.m.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev