DataPolarna i Skellefteå AB

Succé för SawInfo-dagarna!

Den 7-8 november arrangerade vi återigen våra årligt återkommande SawInfo-dagar här i Skellefteå. Vi fick också möjlighet att visa våra nya, rymliga lokaler.

- Vi är oerhört glada över att så många kunde deltaga, närmare bestämt 32 personer från 19 olika sågverk och hyvlerier runt om i landet, berättar Anders Marklund.

Tanken med denna träff är att ge alla dessa ett tillfälle att besöka oss, träffa varandra och bekanta sig närmare med SawInfo, som innehåller ett flertal produkter som effektiviserar produktionen för sågverk, hyvlerier och andra företag i träbranschen.

- Vi inledde träffen med att presentera SawInfo, historien bakom och visionerna för framtiden. Sedan blev det dags för workshops, där deltagarna delades upp i grupper för diskussioner kring bl.a. utlastning i SIPal, nuvarande funktionalitet i SISS och arbetsflöden i SawInfo.

Det blev en massa intressanta synpunkter och kommentarer från olika användare och frågor från de som inte ännu använder dessa produkter.

Efter en trevlig gemensam middag med tillhörande mingel träffades vi åter morgonen därpå till nya workshops, som handlade om effektivare arbetssätt i SIPal och om Multisite i SISS.

Strax före den gemensamma lunchen avslutades hela träffen med en utvärdering av dagarna.

- Det viktigaste för deltagarna tror jag är möjligheten att få diskutera sina erfarenheter med andra och få tips på hur andra gjort. Det roligaste för oss är alla positiva kommentarer vi får från våra användare. Vi tycker ju själva att våra produkter är bra, men när olika användare strör superlativer runt om sig kring våra produkter blir man naturligtvis extra glad, menar Anders Marklund.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev