DataPolarna i Skellefteå AB

Team 49 ska förbättra Martinsons effektivitet

DataPolarna har under våren ingått i något som kallas för Team 49 hos Martinsons Sågverk i Kroksjön strax söder om Skellefteå. Förbättringsteam är en av byggstenarna i Martinsons fortlöpande kvalitetssystem MQS. Målet för teamet, där bl a platschefen Jens Wikström, produktionsledare fordon Mikael Björk samt ett antal truckförare ingått, är att hitta metoder och arbetssätt för att minska antalet förflyttningar av virkespaket inom färdigvarulagret för förädlat virke.

Martinsons sågverk i Kroksjön, fd Wallmarks Såg, är ett av de mer framgångsrika sågverken längs Norrlandskusten. Martinsons köpte sågverket 2003, ett företag med hög branschkompetens för produktion av vidareförädlade och kundanpassade produkter för både bygghandeln, byggföretag och industrier. Man har sedan gjort en ombyggnad av sågverket för att ytterligare stärka kapaciteten. Förutom produktion av sågat och hyvlat har anläggningen stort fokus på förädling av byggprodukter, med alltifrån målning till tryckimpregnering.

Platschefen Jens Wikström berättar att man jobbar med något som kallas Martinsons Quality System:

- MQS, som vi kallar det, är samlingsnamnet för vårt arbete med ständiga förbättringar på arbetsplatsen. Mycket är hämtat från produktionsfilosofin Lean production och målen med MQS är bl a att öka trivseln på arbetsplatsen, effektivisera arbetsrutinerna, öka produktiviteten, höja säkerheten samt säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet.

Som ett led i detta har man under de två senaste åren skapat en mängd förbättringsteam som tittat på det man kallar värdeflöden i produktionen. Det handlar kort sagt om att se över helheten, från råvara till leverans till kund.

Färre förflyttningar ger många fördelar

Ett team, kallat Team 49, har under tolv veckor jobbat med ”Varuflöde vidareförädlat” och där fokuserat insatserna kring ”Lagerplatser färdigvarulager förädlat”.

- Arbetsprocessen bygger på att planera, utföra, kontrollera, skapa vanor och metoder. Och ett viktigt steg i detta är att redan från början göra en noggrann analys för att arbetsprocessen ska fungera bra genom hela projektet.

Det man vill titta närmare på är hur man minskar förflyttningarna av virkespaket på olika lagerplatser, eftersom varje lyft och förflyttning både tar tid i anspråk och ökar risken för skador på paketen. Man vill även minska antalet gamla paket på lagerplatserna.

Målet med projektet som Team 49 jobbat med är att minska förflyttningarna av paketen i ett visst sortiment från 6,26 till 5 förflyttningar innan utlastning. En siffra som vid första anblicken låter lite, men det handlar om ca 20% effektivisering, vilket sparar ganska stora resurser som i slutänden naturligtvis påverkar lönsamheten på ett positivt sätt.

DataPolarna tillför värdefullt kunnande

Jens berättar att man gärna tar in duktiga samarbetspartners utifrån som kan tillföra tankar och idéer.

- Det är här DataPolarna kommer in i bilden, eftersom de har stor vana av att jobba med att förbättra logistiken inom sågverkssektorn. De ser saker med andra ögon än vi som kanske lätt blir lite hemmablinda.Anders Marklund, vd på DataPolarna, berättar att Martinsons använt sig av SawInfo under ett antal år och att det är en förutsättning för att kunna göra dessa mätningar.

- Det här handlar om en vidareutveckling av analysverktygen i SawInfo, som kommer att ge våra kunder ännu mer nytta av produkten.

Mätningar visar mycket bra resultat

De mätningar som man nu gjort visar på mycket bra utfall och man har redan nu sett indikationer i vissa delar av magasinet där man i princip halverat förflyttningarna jämfört med samma tidsperiod ifjol.

- Vår tanke är att vi senare ska kunna komma med lagerförslag och föreslå hur och var varje paket ska placeras efter att man gjort hämtningar av paket på lagerplatsen. Man kanske exempelvis inte ska ställa tillbaka övriga paket på deras tidigare plats, vem vet? Det hoppas vi kunna ge svar på lite senare, säger Anders.

I teamet ingår också två truckförare, eftersom de jobbar med förflyttningarna av virkespaketen dagligen och därmed har en mycket bra insikt i hur flödet normalt sker.

- Det vanliga vid förändringar är ju att många är lite skeptiska och tycker att vi inte ska ändra eftersom vi alltid gjort på ett speciellt sätt tidigare och att det nya kanske inte blir bättre. Men nu har truckförarna fått varit med och påverka sin vardag och har kommit med mycket bra input i projektet. Övriga truckförare har också fått noggrann information om hur vi jobbar och tänker och hur resultaten hittills ser ut. Då känner de sig delaktiga på ett helt annat sätt, vilket är en förutsättning för att detta ska lyckas på sikt, säger Mikael Björk.

Och när det gäller resultaten är platschefen Jens Wikström mycket nöjd så här långt, eftersom målet med Team 49:s arbete klarats av med råge.

- Vi kan ju egentligen läsa av slutresultaten först om ett år, när vi har jämförbara siffror över hela året, men som det verkar hittills pekar ju allt på mycket fina siffror. Plus att vi tycker att vi ser många andra positiva effekter i form av bland annat engagemanget från DataPolarnas sida. De har verkligen ställt upp med många goda råd och verkligen visat på hur vi kan nyttja SawInfo på fler sätt än tidigare.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev