DataPolarna i Skellefteå AB

TimberTec förvärvar Datapolarna, den största mjukvaruleverantören till trävaruindustrin i Sverige och Norge

Förvärvet stärker TimberTec som marknadsledande ERP-leverantör i Europa och är ett viktigt steg mot TimberTecs uttalade ambition att bli branschledande globalt.

5:e oktober 2023, Stockholm. TimberTec, den ledande mjukvaruleverantören för trävaruindustrin i DACH, meddelar idag att de går samman med Datapolarna, marknadsledaren i Sverige och Norge. Kombinationen av två av Europas stora leverantörer av mjukvara för trävaruindustrin förenar deras kompletterande erbjudanden för att bilda en exklusiv och heltäckande produktsvit för träindustrin.

Baserat i Skellefteå har Datapolarna mer än 25 års erfarenhet av att serva kunder inom träsektorn, med kunder över hela Europa. Datapolarnas produktportfölj tillför funktionalitet med högt värde till TimberTec-erbjudandet, särskilt inom områdena paketlogistik, truckhantering och timmerplanstyrning, genom innovativ programvara som SIPal. Vidare tillför Datapolarna mervärde inom områden som informationssäkerhet och molnlösningar och i takt med att digitaliseringen av träindustrin fortsätter kommer dessa produkter att förbättra och komplettera TimberTecs ERP-erbjudande TiCom för att tillhandahålla en unik lösning för kunderna.

Förutom detta starkare produkterbjudande, som kommer att tilltala befintliga kunder, kommer TimberTec och Datapolarna tillsammans att kunna vända sig till en bredare marknad inklusive specialistsågverk. Dessutom skapar det gemensamma erbjudandet en omedelbar och betydande tillväxtväg och möjligheten att expandera till nya geografiska marknader, genom att utnyttja TimberTecs och Datapolarnas marknadsledande positioner i DACH, Sverige och Norge.

Kristian Niklasson, VD för TimberTec, säger: "Jag är glad att välkomna Datapolarna till TimberTec. Träindustrin är under snabb förändring. Digitaliseringen och konsolideringen fortsätter i snabb takt och därför är en branschspecialist med storlek och det geografiska spridning för att stödja kunderna på denna resa avgörande. Genom att gå samman blir TimberTec och Datapolarna i ännu högre utsträckning den ultimata branschspecialisten. När våra gemensamma kunders kostnader stiger ger digitaliseringen en möjlighet att optimera effektivitet och bibehålla lönsamheten. Vårt nya, utökade produktutbud ger ett unikt stöd för detta.”

Anders Marklund, VD för DataPolarna, säger: "TimberTec är den perfekta partnern för att öppna nya marknader för DataPolarnas-produkter., genom att vi sammanför de ledande erbjudandena för träindustrin i Sverige och DACH. Vi är väldigt exalterade över framtiden i och med det utökade värdet vi kan ge våra kunder och möjligheten det ger att utveckla verksamheten.”

Tillgänglighet
Det gemensamma erbjudandet kommer att vara tillgängligt omgående på alla marknader. Särskilt kommer SIPal att erbjudas till TimberTecs kundbas under hösten, där sammanslagningen och integrationen av produktlösningarna kommer att ytterligare öka kundvärdet.

Om Datapolarna
DataPolarna är ett mjukvaruföretag som är specialiserat på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar.
Styrkan ligger i en djup och lång erfarenhet av branschen vi arbetar i och det resulterande kundvärdet i vårt produkterbjudande.

Om TimberTec
TimberTec är ledande i Europa inom affärssystem (ERP) för trävaruindustrin. Genom TiCom tillhandahåller TimberTec ett komplett affärssystem som stödjer verksamheten från stock till skräddarsydd leverans. TimberTecs fokus på träindustrin ger omedelbar förståelse för kunden, verksamheten och branschens strategiska inriktning.

Kontaktuppgifter/mediaförfrågningar: Ralph Charlton – ralph@charltoncomms.com

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev