DataPolarna i Skellefteå AB

Satsning på att utbilda våra kunder

Inom DataPolarna pågår nu en satsning på att utbilda befintliga och nya kunder som använder våra SawInfo-produkter. Konkret handlar det om att Joakim Sehlstedt kommer att få en roll som Key account manager för produkter inom SawInfo-familjen, med delvis nya arbetsuppgifter som i huvudsak bygger på att besöka och utbilda våra kunder på deras hemmaplan.

- Vi gör detta för att kunderna ska få ut ännu mer av produkterna inom SawInfo-familjen. Syftet är att kunderna i framtiden ska kunna ”tjäna mer pengar”, dvs skapa ännu bättre lönsamhet och se DataPolarna som en naturlig leverantör av produkter som effektiviserar deras vardag, förklarar Anders Marklund, vd på DataPolarna.

Nyanställda saknar ofta utbildning på våra produkter

- Vi har upptäckt att det finns en stor efterfrågan på utbildning och konsulttjänster. Tidigare har huvudfokus varit på utveckling av funktionalitet men nu får jag möjlighet att styra om en stor del av mitt jobb och kan lägga mer tid på arbete ute hos kunderna. Vi ser ju exempelvis att folk byter jobb i allt högre utsträckning, vilket innebär att de som kommer som nya in på arbetsplatserna ofta saknar både grundläggande och lite mer arbetsspecifik utbildning kring hur de kan få ut ännu mer av de produkter som ingår i SawInfo-paketet. Jag vet att det exempelvis finns en ganska stor del av truckförarna ute bland våra kunder, som aldrig fått möjlighet till grundläggande utbildning på hur de bäst nyttjar våra produkter, menar Joakim.

Det händer hela tiden väldigt mycket utvecklingsmässigt inom de olika SawInfo-produkterna och de flesta kunder har inte haft någon vidareutbildning under de år som många av har haft produkterna installerade. Det gör att många av användare ute hos kunderna inte alltid är uppdaterade om de nya funktionerna som finns. Så här finns ett ganska stort behov av en uppdatering av hur man kan dra nytta av SawInfo-produkterna på bästa sätt.

Färdiga kundspecifika utbildningsprogram

Nu kommer vi på DataPolarna att sätta ihop färdiga utbildningspaket för exempelvis truckförare, planerare, utlastningsansvariga och andra typer av användare. Och senare i vår kommer vi att erbjuda kunderna dessa utbildningspaket.

- Till stor del kommer vi att jobba med att göra utbildningsinsatserna så kundspecifika som möjligt, att skräddarsy dem för varje kunds speciella förutsättningar och behov, förklarar Joakim, som samtidigt uppmanar kunderna att gärna höra av sig och boka in tid för utbildning.

De produkter som ingår SawInfo-familjen handlar om SawInfo (paketlogistik), SIPlan (produktionsplanering), SIBB (produktionsuppföljning), SIDO (operatörsunderhåll), SIJO (aktivitetsuppföljning) och SISS (säljstöd).

Vill du veta mer eller boka in en tid som passar er för utbildningsinsatser hör då av dig till Joakim Sehlstedt på 070-378 20 90 eller 0910-77 22 94.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev