DataPolarna i Skellefteå AB

Lastplanering ny värdefull funktion i SIPal

Datapolarna har nu utvecklat en helt ny funktion i SIPal, som handlar om lastplanering.

- Den här nya funktionen innebär att man numera på ett helt annat sätt kan planera för ett maximalt utnyttjande av containrar (lastbilar och järnvägsvagnar). Truckförarna får på detta sätt veta hur man ska lasta en container på ett optimalt sätt och därmed undvika att man måste fördela paketen på ytterligare en container. Det innebär att man kan hålla nere kostnaderna ytterligare, berättar Joakim Sehlstedt.

Systemet bygger på att antingen kan truckföraren själv göra planeringen eller i andra fall kan planeringen ske centralt och sändas till truckföraren.

- Lastplaneringsfunktionen är ytterligare ett exempel på hur vi via vårt jobb att sätta oss in i vardagen ute på sågverken kan utveckla nya moduler som kommer våra kunder till nytta, avslutar Joakim Sehlstedt.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev