DataPolarna i Skellefteå AB

Aktivitetsloggning ett område som växer

DataPolarnas har nyligen fått ett nytt intressant uppdrag från Moelven Norsälven. Det handlar om aktivitetsloggning av företagets truckarbete.

- I korta drag kan man säga att vi ska följa vad truckarna gör under en tremånadersperiod. Truckarna förses med en pekplatta där truckförarna loggar in sina aktiviteter under arbetsdagen. Via GPS kan man även se var truckarna befinner sig.

Tanken med denna aktivitetsloggning är att analysera hur truckarna på sikt ska kunna samarbeta bättre och projektet ingår som en viktig del i företagets pågående förbättringsarbete. Det finns även ett bonussystem för truckförarna kopplat till resultatet av dieselförbrukningen.

- Vi har tidigare genomfört liknande aktivitetsloggningsprojekt hos bland annat Dalaträ och Bergkvists i Insjön och intresset för den här tjänsten ser ut att öka, berättar Anders Marklund. 

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev