DataPolarna i Skellefteå AB

”Strategiskt tänk bakom utvecklingen av våra produkter.”

- Vi har sedan en tid tillbaka en speciell strategi när det gäller våra produkter, både vad det gäller att skapa nya och utveckla de vi redan har, berättar Anders Marklund, vd hos DataPolarna.

En grundtanke som DataPolarna hela tiden strävat efter är att produkterna ska kunna säljas till flera kunder utan speciell anpassning.

Vissa likheter med Office-paketet

- Vårt tänk är ungefär som Microsofts när det gäller Office-paketet. Där finns ju en standardlösning som passar de flesta, även om varje kund inte alltid använder alla funktioner som produkten innehåller. Vi kommer att använda SawInfo som det övergripande ”familjenamnet” på våra produkter mot sågverk och träförädling. Där utvecklar vi sedan speciella underprodukter som exempelvis SIDO, SIPlan, SIBB, SIProd m fl. Alla dessa kan användas fristående och har sina speciella funktioner som ska hjälpa kunderna att bli effektivare och lönsammare. Innehållet i de produkterna är paketerat för att passa så många kunder som möjligt.

Vill en speciell kund sedan göra förändringar i produkten utifrån sina speciella behov kan vi givetvis göra det, men då stiger ju kostnaden och det blir svårare att underhålla produkten. Vi försöker därför, om möjligt, att införliva alla bra idéer i produkten och på det sättet göra funktionerna tillgängliga för alla.

- En annan princip är att våra produkter ska möjliggöra att vi ska kunna få minst tio kunder. Det gör att vi får en kritisk massa för att långsiktigt underhålla produkten både med idéer och ekonomiskt.

Vi vill driva utvecklingen

Eftersom vi jobbat med sågverk och träförädling som vår huvudmålgrupp under tjugo år har vi samlat på oss en omfattande kunskap om deras bransch och förutsättningar. Det gör att vi kan driva utvecklingen av våra produkter utifrån detta och sedan plussa på vårt kunnande vad gäller utveckling av mjukvaror. Resultatet av detta är att vi nu kan erbjuda ett nästintill heltäckande produktprogram för såg och träförädling.

- Vi säger nästintill heltäckande, för vi jobbar ju hela tiden med att utveckla nya produkter och vidareutveckla de vi redan har i vårt produktprogram. Vi vill hela tiden sträva efter att vara bäst inom vårt område, det målet kommer vi aldrig att ge avkall på, berättar Anders Marklund.

En annan grundtanke i vårt sätt att jobba är att vi vill göra det enkelt för våra kunder att köpa och installera våra produkter. Det ska inte kännas som ett komplicerat IT-projekt för den som vill köpa våra produkter, utan snarare som en ganska enkel installation med tillhörande utbildning.

Hjälp oss hitta ett nytt namn på SawInfo!

- Avslutningsvis har jag en liten utmaning till alla våra kunder och alla som är intresserade av våra produkter. Eftersom vi i framtiden vill se SawInfo som det övergripande namnet för våra produkter mot såg och träförädling, vill vi skapa ett nytt namn för det som hittills kallats SawInfo, dvs vårt system för grafisk lagerhantering, utlastning, m.m. av virkespaket. Har du ett förslag på ett bra namn, hör gärna av dig till oss. Den som kommer med bästa förslaget kommer vi att belöna på ett eller annat sätt, avslutar Anders Marklund med ett hemlighetsfullt leende.

 

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev