DataPolarna i Skellefteå AB

Stenvalls Trä köper både TimberTime och GPS Timber

Vi har sedan tidigare haft Stenvalls Trä som kund. Nu har de köpt ytterligare produkter av oss, TimberTime och GPS Timber.

Det handlar dels om TimberTime till samtliga produktionsenheter. TimberTime är vårt system för bokning och avisering av lossnings- och lastningstider för timmer, flis, virkespaket m.m. Med TimberTime kommer Stenvalls att kunna minimera köer och väntetider vid lossning av timmer och massaved samt vid hämtning av paket.

Men Stenvalls har även köpt GPS Timber till anläggningen i Sikfors. GPS Timber är vårt egenutvecklade system för logistik på timmerplanen. GPS Timber håller reda på vad som finns lagrat var och underlättar på så sätt en korrekt och effektiv hantering. Det ger bl a ökad kontroll, kortare lagringstid, sänkta bränslekostnader och förbättrad arbetsmiljö. Programvaran placeras i anläggningens driftcentral men finns även som klientprogramvara i varje fordon.

Syftet med Stenvalls installationer av TimberTime och GPS Timber är att ytterligare effektivisera produktionen vid deras anläggningar.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev