DataPolarna i Skellefteå AB

GPS Timber nu även i Tyskland

GPS Timber är vårt och Sokigos (fd Cartesias) gemensamma system för effektivare logistik på timmerplanen. GPS Timber utvecklas av DataPolarna, medan Sokigo sköter marknadsföringen.

Lennart Landström, försäljningsansvarig för GPS Timber, är mycket nöjd med att nu även kunna räkna in Tyskland som exportland för GPS Timber:

- Det är Schweighofer-koncernen som köpt systemet för att införa det vid sin anläggning i Kodersdorf, som ligger rätt nära Polen. Det handlar om ett ganska stort sågverk som hanterar ungefär 850 000 kubikmeter timmer varje år. Vi har levererat GPS Timber till ytterligare tre av koncernens sågverk i Rumänien, där har det fungerat väldigt bra och detta är nog största orsaken till att de nu vill installera logistiksystemet på fler av sina sågverk, berättar Lennart.

Systemet bygger på GPS-teknik och håller med hjälp av kommunikation mellan central och truckar reda på vad som finns lagrat var, var truckarna/fordonen befinner sig och vilka aktiveter som utförs.

Lennart säger att man nu jobbat sig in på den viktiga tyska marknaden, där många stora sågverkskoncerner finns. GPS Timber finns numera även i Österrike, Rumänien, Tyskland, Norge – och hos ett flertal svenska sågverk. I samband med Ligna kommer man dessutom i kontakt med sågverk från fler europiska länder, som man förhoppningsvis kommer att se som nya kunder inom kort.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev