DataPolarna i Skellefteå AB

Rekordstort intresse för SawInfo-dagarna!

I slutet av november arrangerade vi våra återkommande SawInfo-dagar här i Skellefteå. Den här gången kunde vi räkna in hela 40 intresserade branschmänniskor bland deltagarna.

- Vi är oerhört glada över att så många kunde deltaga. Tanken med denna träff var att ge våra kunder ett tillfälle att besöka oss och bekanta sig närmare med våra lösningar inom både SawInfo-familjen, som innehåller ett flertal produkter som effektiviserar produktionen för sågverk, hyvlerier och andra företag i träbranschen. Vi får här ett bra tillfälle att visa vad vi jobbar vidare med när det gäller utvecklingen av nya funktioner i våra program, säger en nöjd Anders Marklund, vd på DataPolarna.

Under de två dagarna varvade vi presentationer med diskussioner och gruppsamtal kring erfarenheter och nya tankar och idéer kring hur vi tillsammans kan tillföra nya funktioner som känns viktiga. Vi fick en hel del synpunkter, som vi tar till oss och kommer att försöka lägga in som nya funktioner i framtiden.

Dessutom fick vi en intressant presentation av företaget iTid, som presenterade sina intressanta lösningar kring hur man bör tänka när det gäller de förändringar som sker i företagen när man inför nya system i det vardagliga arbetet.

iTid presenterade bl a ett uppdrag man gjort för ett sågverk, där det fanns stora förändringsbehov. Man belyste exempelvis vikten av att fokusera på att skapa positiva beteendeförändringar hos de anställda i företaget genom att få dem att själva vilja förändra sitt beteende. Medarbetarna är viktiga resurser i förändringsarbetet pga av deras expertkunnande.

- En viktig del för deltagarna på SawInfo-dagarna tror vi är möjligheten att få stämma av sina erfarenheter med andra och få tips på hur andra gjort. Det roligaste för oss är alla positiva kommentarer vi får från våra användare. Vi fick många indikationer och bevis på att vi är inne på rätt spår i vårt breda produktprogram. Det stärker oss i den fortsatta utvecklingen av våra produkter. Vi vill framföra ett stort tack till alla som på sitt sätt var med och skapade intressanta och givande diskussioner.

Vi på DataPolarna ser vi fram emot ytterligare givande SawInfo-dagar under 2023. Vi kommer i god tid att informera dig som läser vårt nyhetsbrev om var och när arrangemanget går av stapeln. Hoppas du har möjlighet att deltaga då. Du är hjärtligt välkommen!

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev