DataPolarna i Skellefteå AB

SIPal - paketlogistik

SIPal (SawInfo Package Logistics) är den produkt som sköter all hantering av virkespaket, från strölagda paket ut ur sågen till dess att paketen levererats hos kunden.

SIPal är oftast den självklara produkten att börja med då man omedelbart får många goda effekter och en mycket bra grund att bygga vidare på.

Nyckelfunktioner

Grafisk bild
Grafisk presentation ger överblick över lagersituationen

Anpassat för arbetsuppgiften
SIPal är från början utvecklat för paketlogistik i truckar och hjullastare 

Konfigurerbart
SIPal anpassas enkelt för olika användare och arbetsuppgifter

Komplett
All information som truckar behöver eller skapar hanteras av SIPal

Hanterar avbrott
SIPal hanterar avbrott i nätvekskommunikationen

Förväntade effekter

Effektivare truckar
Ingen tid ödslas på att söka paket. SIPal har alltid koll på var paketens position och nästa planerade steg

Enklare att samarbeta
Truckar har aktuell samma information och kan enklare hjälpa varandra

Bättre omsättning av lager
Ålder och läge på paket kan användas vid lagersättning och utlastning

Bättre lagerutnyttjande
Med flytande lager nyttjas tillgängliga lagerplatser effektivare

Lagersäkerhet
Finns paketet i systemet så finns det i verkligheten!

Minskat personberoende
Kortare inkörningsperiod för ny personal

Bättre framförhållning
Truckar kan jobba mera proaktivt 

Färre paketflyttar
Antalet gånger ett paket flyttas kan minskas med >20% 

Mindre lagerskador
Med färre paketflyttar minskar risken för lagerskador 

Engagemang
Truckförare blir mer engagerade och ser lättare helheten


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev