DataPolarna i Skellefteå AB

SIDO - Operatörsunderhåll

SIDO (SawInfo DOit) är ett webbaserat system för att förenkla operatörsunderhåll och andra typer cykliska uppdrag som ska utföras. SIDO kan även användas för återrapportering och är ett utmärkt verktyg för de som jobbar med Lean och 5S.

Med SIDO har vi strävat efter ett verktyg som fyller mellanrummet mellan våra andra system och som både är extremt lättanvänt och intuitivt.

Nyckelfunktioner

Webb
Helt webbaserat och anpassat för användande i mobil

Flexibelt och intuitivt
Enkelt att anpassa och administrera och kräver minimal utbildning

Stöder Lean och 5s
Funktioner för leanboard, smileys, nyckeltal, felrapportering, störningsrapportering, enpunktslektioner, tillbud m.m.

Återrapportering och kvalitetssäkring
Rapportering av sågorder, mått (via trådlöst skjutmått), avvikelser m.m.

Avdelningar
Varje avdelning har sin egen SIDO-skärm med avdelningens uppdrag

Förväntade effekter

Enklare att följa rutiner
SIDO hjälper till så att fastslagna rutiner blir utförda

Uppföljning
Alla kan enkelt se vad som planerats, utförts, ska göras och är försenat

Mer engagemang
Genom att alla kan se rutiner och hur de följs ökar engagemanget

Bättre rapportering
Genom enkelheten i SIDO ökar graden av fel– och tillbudsrapportering 

Bättre prioriteringar
SIDO hjälper till att prioritera så att rätt saker utförs


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev