DataPolarna i Skellefteå AB

Nu är MoistPal ISO-certifierad

Certifieringen går under beteckningen EN 15497:2014 och innebär att den klarar funktions- och produktionskraven även för limträ och fingerskarvat konstruktionsvirke.

MoistPal är framtidens fuktkvotsmätare som vi utvecklat i samarbete med branschfolk, framstående produktutvecklare och tillverkare. Den underlättar provtagningen av fuktkvoter i sågade trävaror.

- Vi är glada att vi nu fått MoistPal certifierad och klar att kunna användas för ett ännu bredare register av kunder, menar Anders Marklund.

Certifieringen som gjordes av SP genomfördes hos Sävar Såg som samtidigt certifierade sin fuktkvotsmätare i justerverket. Det handlade om att ca 250 bitar sågades loss från såväl gran- som fururåvara. De vägdes, torkades och vägdes igen enligt torrviktsmetoden och fuktkvoten mättes i varje bit med MoistPal. Värdena jämfördes mellan metoderna med torrviksmetoden som referens.

- Mätaren klarade certifieringen direkt ur kartong, men vi uppmanar alla våra användare att göra en användarkalibrering enligt våra instruktioner. Vi fick då i certifieringstesterna så låga avvikelsevärden som 0,6 procentenheter på både furu och gran vilket känns mycket bra, förklarar Anders Marklund, som var med under hela provtagningen.

Från vår sida tackar vi speciellt Sävar Såg att de ställde upp, så vi kunde genomföra provtagningen och certifieringen.

MoistPal innebär ett enklare handhavande som gör att mättiden kan halveras i jämförelse med befintliga mätare. Det frigör tid, man kan förbättra mätningarna och mäta dubbelt så ofta. Dokumentationen blir också mycket enklare eftersom allt kan skickas via en molntjänst. Överföring av mätdata sker via Bluetooth och kan kopplas samman med smartphone, PC eller annan utrustning som har Bluetooth.

Mätdata överförs och lagras automatiskt, så att användaren direkt efter mätningen kan skriva ut rapporter m.m. MoistPal kräver ingen installation och den levereras komplett med hårdvara och mjukvara i samma paket. Abonnemang medföljer naturligtvis också. 

Här kan du läsa mer om MoistPal

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev